Indeling in 14 stadsdelen onder de loep

AMSTERDAM - Een commissie onder leiding van Rabobankdirecteur Ben Mertens gaat het bestuurlijk stelsel van Amsterdam onder de loep nemen.

Ze bekijkt of de indeling in veertien stadsdelen nog wel de beste is.

De commissie gaat ook onderzoeken hoeveel raadsleden, deelraadsleden en bestuurders de stad eigenlijk nodig heeft. De hoeveelheid stadsdelen is al jaren een punt van discussie en is dit jaar ook door de stadsdelen zelf op de agenda gezet. De VVD en ook veel PvdA'ers zien meer in een vermindering van het aantal bestuursorganen. (HET PAROOL)

Meer over