Illegale Chinezen vaker in vrijheid

DEN HAAG - Illegale Chinezen worden steeds vaker op last van de rechter vrijgelaten uit vreemdelingenbewaring. Omdat China weigert onderdanen zonder paspoort toe te laten, oordelen de rechtbanken dat er geen zicht is op terugkeer naar China. Staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie blijft er echter van overtuigd dat uitzetting wel mogelijk is.

Tot voor kort koos de rechter in deze zaken steevast de kant van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Inmiddels hebben de rechtbanken in Den Bosch, Rotterdam, Groningen en Maastricht besloten dat er geen zicht is op uitzetting, waardoor de detentie onrechtmatig is. Vrijgelaten Chinezen komen zo weer in de illegaliteit terecht.

Met hun beslissingen gaan de rechtbanken in tegen recente uitspraken in hoger beroep van de Raad van State, 's lands hoogste rechtscollege, dat in juni en juli nog oordeelde dat de detentie wél rechtmatig is omdat de illegalen niet meewerken aan hun terugkeer. Bovendien zou staatssecretaris Albayrak voldoende inspanning leveren om uitzetting mogelijk te maken.

Vreemdelingen mogen alleen worden vastgezet als binnen afzienbare tijd terugkeer naar het land van herkomst mogelijk is. En China wil bewijs zien dat de mensen om wie het gaat werkelijk Chinezen zijn.

Met een zogenoemd laissez-passer (LP) kunnen Chinezen zonder geldige reisdocumenten toch naar China reizen. In 2006 diende de IND in 2006 een kleine 1400 LP-aanvragen in bij de Chinese autoriteiten. Daarvan werden slechts 37 gehonoreerd. Sinds 2007 werd geen enkel laissez-passer verstrekt.

Hoewel staatssecretaris Albayrak zich realiseert dat 'de jurisprudentie in beweging is', houdt zij vol dat het wel degelijk mogelijk is Chinezen terug te sturen. Ze wil de vreemdelingenbewaring in stand houden. (HET PAROOL)

China weigert onderdanen zonder paspoort toe te laten. Foto ANP/Koen Suyk Beeld
China weigert onderdanen zonder paspoort toe te laten. Foto ANP/Koen Suyk
Meer over