'ID-banen? Om gek van te worden'

AMSTERDAM - Amsterdamse instellingen zijn sceptisch over de kabinetsplannen om gesubsidieerde banen, vroeger ID- of Melkertbanen geheten, nieuw leven in te blazen. ''Het is om gek van te worden.''''Met elk nieuw kabinet wordt weer een oude regeling van de plank getrokken en in een nieuw jasje gestoken,'' zegt Jannekee Jansen op de Haar van muziekcentrum De Badcuyp in De Pijp. ''Ze noemen het anders en de criteria zijn net even anders. Het is om gek van te worden.''

Bij het afschaffen van de vorige regeling, verloor De Badcuyp dertien van de achttien ID'ers. ''Wij zijn als kleine instelling financieel afhankelijk van dit soort banen, maar ik zie het als een noodzakelijk kwaad. Wij nemen liever iemand vast in dienst, zonder de onrust en de begeleiding die ID'ers nu eenmaal met zich meebrengen.''

In Amsterdam werken zo'n vijfduizend mensen op een gesubsidieerde arbeidsplaats. Bij de landelijke afschaffing van de ID-banen, stopte Amsterdam niet direct met de regeling. ID'ers kregen de tijd om uit te stromen naar een normale baan. Maar makkelijk plaatsbare, hoogopgeleide werklozen worden wel in een reïntegratietraject geplaatst. Dat betekent cursussen volgen en solliciteren en dus minder tijd voor de ID-baan. Daardoor verloor Kinderboerderij Westerpark één van de twee ID'ers, zegt beheerder Margriet Blaauwbroek. ''Ik kan de tent niet draaiende houden als de helft van mijn team twee dagen op cursus moet.''

Over de laatste politieke wending haalt Blaauwbroek haar schouders op. ''Ik moet nog zien wat het oplevert. Bovendien heb ik net vijf jaar aan tijd en energie in de werknemer gestopt die nu weggaat. Ik geloof niet dat ik zin heb om dat nog een keer over te doen.''

''Natuurlijk is het onhandig om telkens opnieuw iemand in te werken,'' erkent Bartho Boer van de Dienst Werk en Inkomen (DWI). ''Maar daar worden de instellingen wel voor betaald met belastinggeld. Deze regelingen zijn niet bedoeld om werkgevers van goedkoper arbeidskrachten te voorzien, het einddoel is om mensen aan een betaalde baan te helpen. Het is alleen maar mooi als dat lukt.''

Meer over