Huurders en SP in actie tegen woningbeleid

Stop de huurexplosie, de verkoop van sociale huurwoningen en de gedwongen verhuizingen. Met onder meer die eisen storten woninghuurders uit Amsterdam en omgeving zich in de verkiezingsstrijd.

Ton Damen
De Stopera, waar de actie zal eindigen Beeld ANP
De Stopera, waar de actie zal eindigenBeeld ANP

'Het gaat om afbraak van de sociale huursector,' zegt Mieneke Demir- djian van de bewonerscommissie Bloemstraat. 'Die afbraak wordt door rechtse partijen nagestreefd. Maar vanwege de crisis en de moeilijke situatie van woningcorporaties werken linkse partijen, behalve de SP, eraan mee. Als we hier niet tegen vechten, betekent dit het einde van de sociale huurwoning.'

De actie begint morgenmiddag met een demonstratie bij corporatie Stadgenoot in de Sarphatistraat, waarna de karavaan verder trekt naar de Stopera. Daar nemen woningcorporaties en politici de tien eisen van huurders in ontvangst. Ruim dertig bewonerscommissies doen mee. Ze krijgen steun van de SP: SP'ers staan hen bij en zitten ook de vergaderingen voor.

Eisenlijst
Naast de genoemde drie punten eisen de actievoerders onder meer kortere wachtlijsten, het stoppen van sloopprojecten, beter onderhoud, herbestemming van kantoren tot huurwoningen en een verbod op het samenvoegen van kleine woningen. Ze willen dat de corporaties weer eigendom worden van huurders en dat het deel van het inkomen dat aan huren wordt besteed, niet groter wordt.

'Huren stijgen, sociale huurwoningen in het centrum verdwijnen, het onderhoud wordt niet gedaan en de politiek zit corporaties niet meer achter de broek,' zegt Annelies Groot van Bewonerscommissie Eigen Haard op Wittenburg. 'Met gelegenheidsargumenten - het is crisis, corporaties moeten verhuurdersheffing betalen - komt er van de sociale huursector niets terecht.'

Als voorbeeld van het onbegrip bij de politiek noemt Groot de discussie over de scheiding tussen Amsterdam binnen en buiten de Ring. Ook volgens PvdA'ers bestaat die niet. "Maar op de woningmarkt wordt juist een kloof gemaakt. Wij zien dat corporaties op Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg alle sociale huurwoningen die vrijkomen, verkopen. Sociale huurders eruit, yuppen erin."

Meer over