Hoogste bonussen bij gas- en oliebedrijven

De gas- en oliewinning was in 2010 de bedrijfstak met de hoogste bijzondere beloningen.

ANP / Redactie
De haven van Rotterdam Beeld ANP XTRA
De haven van RotterdamBeeld ANP XTRA

Deze bedroegen gemiddeld 17.000 euro per werknemer, waarvan twee derde bestond uit bonussen. Een goede tweede was de financiële dienstverlening met ruim 12.000 euro aan bijzondere beloningen. Dit meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag.

Ook de bedrijfstakken energievoorziening, informatie en communicatie, en de specialistische zakelijke dienstverlening hadden relatief veel incidentele maar weinig overeengekomen toeslagen.

Sinds 2008 zijn voor alle bedrijfstakken samen de bonussen licht afgenomen. Vooral in de financiële dienstverlening en het onroerend goed zijn de bonusbetalingen tussen 2008 en 2010 gedaald, met ruwweg 20 procent. Ook voor transport, cultuur en overige zakelijke dienstverlening was er een afname, zij het beperkter.

Daarentegen was er in de bedrijfstakken informatie, horeca, water en zorg een lichte toename van de bonussen te zien. Een duidelijke stijging van bonussen was er in de energievoorziening. In deze sector werd in 2009 een relatief groot bedrag aan bonussen betaald. Dit hield verband met overnames in de branche.

Meer over