Update

Hoofdredacteuren bekritiseren Donner over wob

Minister Piet Hein Donner. Foto ANP Beeld
Minister Piet Hein Donner. Foto ANP

Minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken is vrijdag flink bekritiseerd op een bijeenkomst van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren in Hilversum.

Donner kondigde onlangs op de Dag van de Persvrijheid aan de wet openbaarheid van bestuur (wob) aan te passen 'om misbruik door journalisten te voorkomen'. Voorzitter Pieter Sijpersma van het genootschap kwam vrijdag in een toespraak met een weerwoord.

Sijpersma: 'Minister Donner sprak als een typische exponent van de staat. Die ziet hij als intrinsiek goed. Het wantrouwen van journalisten begrijpt hij niet. In dat opzicht lijkt hij wereldvreemd. Of hij is slecht geïnformeerd of te kort van memorie. Want de staat is niet neutraal of goed. De bemoeizucht van de staat jegens de burger is groter dan ooit tevoren. Er zijn talloze voorbeelden van een onwillige overheid.'

Volgens Sijpersma slaat de minister de plank mis in zijn vergelijking met worstjes. De minister zei beraadslagingen voorafgaande aan overheidsbesluiten uit de openbaarheid te willen houden. Wetten zijn als worstjes waarvan het in de ogen van de minister maar beter is dat niet iedereen weet hoe die gemaakt worden. Sijpersma: 'Als ons de worst van de ene slager niet meer smaakt, kunnen we nergens anders naartoe. Er is maar een overheid.'

Volgens de hoofdredacteur van het Dagblad van het Noorden is de overheid er ten gunste van de burgers. 'Dat betekent dat de informatie van de overheid in principe vrij is. Geheimhouding dient de uitzondering te zijn in een democratie. Minister Donner ziet het precies andersom.'

Sijpersma stelde dat het journalisten dikwijls onmogelijk wordt gemaakt om de gewenste documenten te verkrijgen: 'Soms komen ze veel te laat, dan zijn ze zwart van het streepwerk en het gebeurt zelfs dat hun bestaan wordt ontkend.'

Volgens Sijpersma ontkent Donner dat er 'blunderende ambtenaren' zijn en dat er dingen misgaan. Sijpersma hekelt ook de toon van de minister .'Hij spreekt met de laatdunkendheid van de regent. Hier spreekt niet de democraat die in de openbaarheid een kernwaarde van een democratie ziet.' Sijpersma benadrukte dat de pers niet in het verlengde van de overheid ligt, zoals Donner het ziet, maar dat de journalistiek aan de kant van de burgers staat. (ANP)

Meer over