Holleeder twijfelt opnieuw aan OM

Chrisje Zuur (rechts), de nieuwe advocaat van Willem Holleeder en haar kantoorgenoot mr. Stijn Franken arriveren bij de speciaal beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Foto ANP/Marcel Antonisse Beeld
Chrisje Zuur (rechts), de nieuwe advocaat van Willem Holleeder en haar kantoorgenoot mr. Stijn Franken arriveren bij de speciaal beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Foto ANP/Marcel Antonisse

AMSTERDAM - Willem Holleeder had vorig jaar al niet de indruk dat zijn tegenstander, het Openbaar Ministerie (OM), uitblonk in 'fair play'. Ook in hoger beroep ziet hij het in dat opzicht somber in, zo liet hij donderdag voor het gerechtshof in Amsterdam onomwonden blijken. Holleeder vindt dat hij veel te weinig ruimte krijgt om aan te tonen dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan afpersing.

Volgens Holleeder staat het doel van ieder strafproces, de zogeheten waarheidsvinding, bij het OM niet voorop, ondanks eerdere uitlatingen daaromtrent van de advocaat-generaal. Hij meent dat het OM hem vooral in de weg wil zitten in zijn pogingen de beschuldigingen die in het dossier vervat zitten, te weerleggen.

Het hof besprak donderdag een van de drie afpersingsdossiers: de zaak-Friedländer. Holleeder zou eind jaren negentig betrokken zijn geweest bij het afpersen van ongeveer 1 miljoen euro van zakenman Rolf Friedländer. Holleeder zou hierbij hebben samengespannen met de gevreesde en inmiddels geliquideerde criminelen Sam Klepper en John Mieremet.

Holleeder ontkent iedere verwijtbare betrokkenheid bij de zaak. Sterker nog: hij heeft Rolf Friedländer gewaarschuwd, om te voorkomen dat Friedländers zoon Pel door Klepper en Mieremet zou worden doodgeschoten. Pel had destijds een verhouding met een vrouw die tevens een relatie met Mieremet had. Volgens Holleeder wilde Mieremet op gewelddadige wijze met Pel afrekenen.

Het hof heeft eerder dit jaar bevolen dat Friedländer en zijn vrouw ter zitting als getuige moeten worden gehoord. Friedländer heeft het OM laten weten dat hij niet op een openbare zitting in aanwezigheid van Holleder wil getuigen. Het hof beraadt zich nog op een oplossing voor dit probleem.

De rechtbank verklaarde vorig jaar bewezen dat Holleeder actief betrokken is geweest bij de afpersing van Friedländer.

Het proces-Holleeder wordt op 17 december voortgezet. Op die dag zou Holleeder zelf als getuige worden gehoord in de zaken van een aantal van zijn medeverdachten. Dit verhoor is verschoven naar een nader te bepalen datum in januari. Daarvoor in de plaats zal een officier van justitie die is belast met criminele inlichtingen worden gehoord. (ANP)

Meer over