Hollandse corruptie

In het onderwijs werkt volgens Bastiaan Bommeljé van NRC Handelsblad een groot aantal 'patjepeeërs.' Het doelt op de managers en bestuurders (dus niet de onderwijzers, integendeel) die steeds meer verdienen, terwijl het onderwijs, door die managers en bestuurders, slechter wordt.

Een voorbeeld is 'de collegevoorzitter' van de TU Delft, Dirk Jan van den Berg. De laatste vier jaar ontving hij voor zijn telefoonkosten 41.626 euro, voor representatie 28.190 euro en voor zijn buitenlandse dienstreizen 69.108 euro.

Nu denkt u misschien: je mag als ambtenaar toch niet meer verdienen dan de balkenendenorm? Nou, gelukkig heeft minister Marja van Bijsterveldt die onlangs opgetrokken tot 217.000 euro.

De vraag waaraan Bommeljé in zijn artikel helaas niet toekwam, was: waarom treedt de politiek hier niet tegen op? Daarom geef ik het antwoord.

Het heeft te maken met de Hollandse corruptie. Want de politici en de topambtenaren van nu zijn de dikbetaalde bestuurders van straks. Kijk naar de besturen van woningcorporaties en je zult overal namen van ex-politici en -topambtenaren aantreffen, vooral van PvdA en CDA. Met andere woorden: het is niet in het belang van de huidige politici iets tegen de Hollandse corruptie in bijvoorbeeld het onderwijs te doen. Reken maar dat juist door die oud-politici druk op Van Bijsterveldt is uitgeoefend om die balkenendenorm op te trekken.

Een mooi voorbeeld is Doekle Terpstra, die de moral high ground betrad in zijn strijd tegen Wilders, maar ondertussen zijn zakken
gigantisch aan het vullen was. Doekle, de oude christelijke vakbondsman.

Wilt u zijn commissariaten weten? Grontmij Nederland Holding, KvK Nederland, Aegon en Unilever. Verder is hij lid van Worldconnectors, lid van de raad van bestuur Neth-ER, lid bestuur stichting Duurzaam Hoger Onderwijs, lid raad van advies Onderwijsnetwerk Belvedere.

Kortom: Doekle verdient veel meer dan de Van Bijsterveldtnorm. Je kunt dus voorspellen wat zal gebeuren.

Over een paar jaar wordt oud-staatssecretaris Halbe Zijlstra ergens commissaris bij een grote kunstinstelling en zal Van Bijsterveldt haar opvolger vragen de Van Bijsterveldtnorm wat op te trekken, omdat zij dan een overheidsbaan heeft van een tonnetje of vijf.

Meer over