Holendrecht toch niet opgeknapt

Voormalig jongerencentrum Royaal in Holendrecht is al gesloopt. Er komt geen nieuw winkelcentrum, het bestaande centrum wordt vernieuwd. Foto Amaury Miller Beeld
Voormalig jongerencentrum Royaal in Holendrecht is al gesloopt. Er komt geen nieuw winkelcentrum, het bestaande centrum wordt vernieuwd. Foto Amaury Miller

AMSTERDAM - Een grootschalige opknapbeurt van het stationsgebied in Holendrecht in Amsterdam-Zuidoost is definitief van de baan. Verantwoordelijk wethouder Maarten van Poelgeest heeft het stadsdeel Zuidoost deze zomer laten weten door de economische crisis geen geld te hebben voor zulke grote investeringen.

In 2005 maakten de gemeente en het stadsdeel samen afspraken over de bouw van onder meer achthonderd koopwoningen, een nieuw winkelcentrum, twee basisscholen, een sporthal en een gezondheidscentrum.

Deze plannen zijn onhaalbaar geworden nu de gemeente zich heeft teruggetrokken, schrijft het stadsdeel in een rapportage over Holendrecht West. Zuidoost is voortaan alleen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het stationsgebied, maar de eerder door de gemeente afgekondigde bouwstop leidt ertoe dat de stadsdelen uitsluitend plannen met een sluitende grondexploitatie mogen uitvoeren. De oorspronkelijke plannen voor Holendrecht kennen een groot tekort op de grondexploitatie.

De bouw van een nieuw winkelcentrum was al eerder afgeblazen. Eigenaar Hoorne BV heeft het stadsdeel laten weten in een periode van tien jaar het bestaande winkelcentrum op de huidige plaats te willen vernieuwen. Een eerste stap wordt in de komende maanden gezet met de verbouwing van de Vomar. Verder wordt nagedacht over het aantrekken van een discountsupermarkt om de toeloop naar het winkelcentrum te vergroten. Een deel van het winkelcentrum zal worden gesloopt.

Het stadsdeel zal de beperkte middelen die het tot zijn beschikking heeft, inzetten om de omgeving van het winkelcentrum op te knappen, vertelt portefeuillehouder Emile Jaensch van Zuidoost. De openbare ruimte tussen het winkelcentrum en verzorgingshuis wordt aantrekkelijker gemaakt en voor de kinderen in de buurt komt er volgend jaar een Cruyff Court naast de basisschool. ''We hebben ongeveer een miljoen euro beschikbaar voor een pakket maatregelen,'' aldus Jaensch. ''Daarmee zijn we niet ontevreden.''

Jaensch benadrukt dat het aanpakken van de problemen rond het winkelcentrum slechts een deel van de oplossing is. ''Dit deel van Holendrecht kent een forse sociale problematiek. Dankzij de maatregelen van de afgelopen tijd zoals cameratoezicht is er sprake van een lichte verbetering, maar het blijft een kwetsbaar gebied. Scholing en werkgelegenheid zijn belangrijke instrumenten.'' (PATRICK MEERSHOEK)

Meer over