PlusAchtergrond

Hoe tevreden zijn Amsterdammers over hun wijk? Nieuw-West scoort laag, Zuid hoog en de afwezigheid van toeristen krikt het gemiddelde op

Amsterdammers vinden de stad steeds viezer, maar doordat toeristen grotendeels zijn weggebleven, hebben meer bewoners het gevoel dat de stad weer van hen is.

Marc Kruyswijk
Afval op straat is een van de renenen dat Amsterdammers hun wijk een laag cijfer geven. Beeld Jakob van Vliet
Afval op straat is een van de renenen dat Amsterdammers hun wijk een laag cijfer geven.Beeld Jakob van Vliet

De buurttevredenheid van de Amsterdammers is een lappendeken waarvoor geldt dat hoe verder van de Dam je woont, hoe ontevredener je bent. Afgezien van de mensen die direct rond de Dam wonen: die beoordelen hun wijk aanmerkelijk lager dan de omliggende buurten.

Dat blijkt uit een tweejaarlijks onderzoek dat is uitgevoerd door de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en de gemeente. De inwoners van wijken in Zuid voelen zich het meest senang in hun buurt, het laagst is de tevredenheid onder bewoners van wijken in Nieuw-West en Zuidoost.

Troep op straat

De belangrijkste klacht van veel Amsterdammers hangt samen met de puinhoop op straat: in twee jaar tijd daalden de rapportcijfers die inwoners geven voor hun eigen buurt met een half punt naar 5,4. In 2017 was het gemiddelde cijfer nog 6,2.

Slechts 18 van de 91 wijken in Amsterdam scoren op het rapportcijfer ‘overlast van vervuiling’ hoger dan een 6. In 2019 waren dat er nog 38. In 2019 waren er in vijf wijken scores lager dan een 5, in 2021 zijn dat er al 16. Hiervan liggen er zeven in stadsdeel West en zes in Nieuw-West. Ook in de stadsdelen Zuid, Noord en Centrum zijn dergelijke lage scores te vinden.

De laagste scores worden nu gegeven in de wijken De Punt (4,1), Geuzenveld (4,2) en Overtoomse Veld (4,2). Scores boven de 7 zijn alleen te vinden in landelijk Noord en de Nieuwendammerdijk en Buiksloterdijk en in Zuidoost: Nellestein en G-buurt Oost/Kantershof.

Overlast door vervuiling

Hoe lager het rapportcijfer, hoe meer overlast door vervuiling wordt ervaren.  Beeld Gemeente Amsterdam
Hoe lager het rapportcijfer, hoe meer overlast door vervuiling wordt ervaren.Beeld Gemeente Amsterdam

Corona: meer grof afval

De overlast is waarschijnlijk toegenomen door de coronacrisis, zegt wethouder Jacob Wedemeijer. “Allereerst zijn de hoeveelheden huishoudelijk grof afval en ingezameld verpakkingsmateriaal sterk gestegen sinds de coronacrisis. Dit heeft gezorgd voor vollere containers en meer afval op straat.”

Daarbij is het aantal meldingen gestegen over mensen die hun huisvuil plaatsen náást de containers in plaats van erin. “Mogelijk speelt mee dat veel mensen meer thuis zijn, meer zien van hun eigen woonomgeving en afval sneller ervaren als overlastgevend,” zegt Wedemeijer.

Vorig jaar bleek uit onderzoek door de Amsterdamse Rekenkamer dat het aantal meldingen van inwoners over de openbare ruimte in een paar jaar tijd met 40 procent is gestegen tot 390.000 meldingen in 2020. Dat zijn er 1069 per dag, grotendeels over afval. In dezelfde tijd werden er kortingen bekendgemaakt: de gemeente liet vorig jaar weten 3,9 miljoen euro te gaan korten op de directie afval & grondstoffen, een bezuiniging van 5,5 procent. Ook werd aangekondigd met spoed twintig vuilniswagens te verkopen.

Herwaardering van de buurt

Tegenover deze klachten staat dat binnenstadbewoners de afgelopen twee jaar met volle teugen hebben genoten van het wegblijven van de toeristen. Uit een onderzoek van OIS tijdens de lockdown blijkt dat de ontevredenheid over de toenemende drukte van verkeer en bezoekers en het toegenomen vliegverkeer in de eerste maanden van de coronacrisis plaats heeft gemaakt voor een gevoel dat de stad weer voor de Amsterdammers is. Dit heeft geleid tot (her)waardering van de buurt, aldus Wedemeijer.

Vakantieverhuur blijft een steen des aanstoots voor veel centrumbewoners: van de tien wijken waaruit het stadsdeel bestaat, bleef in acht wijken het percentage bewoners dat kampt met overlast door vakantieverhuur stabiel op 40 staan.

Nieuw-West scoort laagst

De meeste wijken waar de bewoners hun buurt lager dan het stedelijk gemiddelde waarderen, liggen in Nieuw-West. In De Punt in Nieuw-West geven bewoners het laagste cijfer (6,1). Ook Osdorp-Midden (6,4) en Geuzenveld (6,3) in Nieuw-West en de Kolenkit Noord (6,2) in West behoren tot de wijken met een lage waardering. Ook drie wijken in Zuidoost – Venserpolder; Bijlmer Centrum en Bijlmer Oost –, twee wijken in West – de Kolenkit Zuid en Bosleeuw – en twee wijken in Noord – Waterlandpleinbuurt en Banne Buiksloot– behoren tot de wijken met een lagere score dan gemiddeld.

Meer over