Hoe duurder de wijk, hoe meer Airbnb

Bijna één op de dertien woningen in het gebied rond de Dam is te huur via Airbnb. Uit onderzoek blijkt dat ook in de hippe buurten rond de binnenstad het percentage woningen op het verhuurplatform enorm is.

Marc Kruyswijk
null Beeld Vanvincent
Beeld Vanvincent

Het onderzoek, dat is gedaan door student Sociale Geografie en Planologie Maarten Hogeweij, toont voor het eerst aan waar de Amsterdamse woningen in het bestand van Airbnb zich precies bevinden. Hogeweij kwam zo tot een indeling op buurtniveau.

Opvallend is dat West enorm in trek is: de Da Costabuurt, de Frederik Hendrikbuurt en de Helmersbuurt. Airbnb is het minst doorgedrongen in Reigersbos. Het percentage woningen dat hier beschikbaar is, bedraagt slechts een half procent: vier van de 8355 woningen.

Gentrification
Hogeweij doet zijn bevindingen na een analyse van de 9700 Amsterdamse woningen die in september vorig jaar op het verhuurplatform stonden. Hij concludeert dat hoe duurder de buurt is, hoe meer mensen hun huis verairbnb'en. 'Dat geldt eigenlijk alleen niet voor de chique buurten in Zuid. In buurten waar de inkomens het snelst zijn gestegen is buitenproportioneel veel Airbnb te vinden.'

Het voedt de veronderstelling dat Airbnb en zijn klanten zich sterk richten op buurten die in opkomst zijn en waar vaak oorspronkelijke bewoners klagen over gentrificatie. Airbnb zelf verkondigt altijd 'authentieke ervaringen' te willen bieden. Volgens Hogeweij blijkt dat ook uit de Amsterdamse advertenties die hij analyseerde. 'De nabijheid van hippe barretjes wordt zeer belangrijk gevonden. De Turkse supermarkt op de hoek wordt eigenlijk nooit vermeld.'

Verdringing
Volgens sociaal geograaf Cody Hochstenbach versterkt de opkomst van Airbnb in de nieuwe, hippe buurten de gentrificatie: de woningen worden er duurder van. 'Het verhuurplatform vergroot de investeringswaarde van een woning: het is niet meer alleen een huis, maar vertegenwoordigt steeds sterker een waarde. Als de prijzen stijgen, treedt ook een verdringingseffect op. Lagere en midden inkomens kunnen worden uitgesloten van zulke buurten.'

Volgens Hochstenbach is het een kwalijke zaak dat het voor particuliere verhuurders aantrekkelijk is hun woning aan te bieden als vakantiewoning in plaats van in het middensegment. 'Juist dat zijn de woningen waarvan we er in Amsterdam te weinig hebben. Mij valt op dat het bedrijf ook opvallend veel adverteert in buurten waar veel sociale huurwoningen zijn.'

IJoevers
Wie kijkt naar de prijzen die worden gerekend voor een overnachting in Amsterdam, ziet dat de duurste adressen zich bevinden aan de westelijke zijde van de noordelijke IJoevers. Per nacht zijn bezoekers hier gemiddeld 281 euro kwijt. Hogeweij: 'Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat hier veel woonboten worden aangeboden. Voor veel buitenlandse bezoekers geldt verblijf op een woonboot als een heel authentieke Amsterdamse ervaring.'

De ringweg lijkt ook voor toeristen een behoorlijk onoverkomelijke barrière te vormen: geen enkele buurt buiten de Ring scoort een percentage hoger dan één. 'Binnen de Ring worden woningen duurder en de bevolking steeds blanker en rijker. Erbuiten is dat niet zo. Daar is men lager opgeleid, etnisch meer divers en minder welvarend. Er is nooit onderzoek naar gedaan, maar ik vermoed dat Airbnb-verhuurders vaker hoogopgeleid, relatief jong en blank zijn. Daarom wonen denk ik meer potentiële verhuurders binnen de Ring dan daarbuiten.'

null Beeld Laura van der Bijl
Beeld Laura van der Bijl
Meer over