Het valt allemaal wel mee met Amsterdam

Theodor Holman

Amsterdam 'blijft achter', schrijft Simon Kuper in de Financial Times en Het Parool.

Hij noemt wat zaken: Amsterdam als centrum van kunsthandel blijft achter. De beste Nederlandse kunstenaars exposeren in buitenlandse galeries. De belangrijkste verzamelaars kopen niet in Amsterdam, maar in het buitenland. Bijna alle kunst die in Amsterdam wordt verkocht, is van ondergeschikt belang. Kortom: 'Amsterdam glijdt af naar de tweede divisie van de wereld.'

Ach ja: volg het geld, en ik zal u zeggen waar het gebeurt. Nooit waren wij zo invloedrijk als in de Gouden Eeuw. En als dat tegenwoordig Dubai is, dan zal daar wel het belangrijke kunstgebeuren zijn. Vandaag is het Parijs, morgen weer Amsterdam. Vandaag is het Londen, morgen Rotterdam. Het zijn golfbewegingen.

Wanneer je als kunsthandelaar of kunstenaar veel geld wilt verdienen, ga dan naar die steden. Dat deze exodus er is, zegt niets over de kwaliteit van onze stad, zegt ook niets over de inspiratie die je er opdoet. Morgen - nee, zelfs nu op dit moment - kan een kunstenaar iets scheppen in de Bilderdijkstraat of in de Marianne Philipsstraat, waardoor opeens de boel weer gaat verschuiven.

Ik was de afgelopen tijd in New York, Berlijn en Wenen. Ik vond al die steden matter dan Amsterdam, terwijl het omgekeerde het geval zou zijn, hoor ik steeds. Kuper zegt in zijn stuk dat er een verschuiving komt van elites. Amsterdam wordt dan: 'een stil binnenwater (...) bewoond door een steeds machtelozere nationale elite'.

Machteloos in wat? En over welke elite heeft hij het precies? De Rijken? Ik lees in het rapport van de WRR dat een groeiende kloof dreigt tussen rijk en arm en dat die kloof gevaarlijk kan zijn want kan leiden tot wantrouwen en sociale onrust. Dus als die Rijke Elite vertrekt, wordt die kloof weer kleiner, en Nederland beter.

Wordt er anders de Culturele Elite, of de Intellectuele Elite bedoeld? Ik weet nooit wie dat zijn. Ik kan ze als groep ook nergens vinden. Ik weet alleen dat ik wel eens Beroemde Nederlandse Kunstenaars zie en hoor (modekoningen, dj's, architecten) en dat ik tachtig procent van hun werk vrij vervelend en tamelijk slecht vind. Laten ze die vooral in het buitenland voor goed geld verkopen.

Ik denk kortom dat het met Amsterdam wel meevalt. Sterker: het is de beste stad van de wereld. New York, Berlijn en Wenen vond ik matter dan Amsterdam

Meer over