Plus

Het merk Asscher staat nog fier overeind

Hij is moralist, stevig en verbindend, eigenschappen die Lodewijk Asscher geliefd maken bij zoveel PvdA'ers. Zijn mindere kanten glijden op een of andere manier van hem af.

Michiel Couzy
Asscher bij zijn kandidaatstelling maandagmiddag: 'Ik wil de verbinding terugbrengen, identiteit, trots op Nederland, een ander Europa' Beeld Dingena Mol
Asscher bij zijn kandidaatstelling maandagmiddag: 'Ik wil de verbinding terugbrengen, identiteit, trots op Nederland, een ander Europa'Beeld Dingena Mol

Toen het Islamitisch College Amsterdam in 2012 dicht ging wegens slechte prestaties, eisten de ouders dat hun kinderen voortaan thuis­onderwijs mochten volgen. Alles liever dan een plek op een niet-islamitische school.

Asscher, toen nog wethouder Onderwijs in Amsterdam, reageerde stellig: geen sprake van. Hij klaagde ouders zelfs aan wegens ontduiking van de leerplicht, maar stuurde ook ambtenaren naar die gezinnen toe om te praten.

Het is Asscher ten voeten uit: streng en tegelijkertijd proberen mensen erbij te houden. Dus niet, zoals premier Mark Rutte, roepen dat Turkse Nederlanders moeten 'oppleuren' als ze geen binding voelen met ons land en het daarbij laten.

Nee, Asscher eist wel dat Turkse organisaties zich uitspreken voor de Nederlands rechtsstaat en gaat vervolgens met hen aan tafel.

Ferm en verzoenend
"Lodewijk wijst aan wat fout is, maar biedt tegelijkertijd hulp," zegt Marjolein Moorman, partijleider van de PvdA in Amsterdam, die zich al uitsprak voor haar leermeester.

Lodewijk Asscher (42) stelde zich maandag kandidaat voor het leiderschap van de PvdA. Hij gaat het opnemen tegen de huidige leider Diederik Samsom en Kamerlid Jacques Monasch. Asscher lijkt favoriet. Het merk 'Asscher' staat overeind, ook na 47 maanden kabinet-Rutte.

Dat merk bestaat uit een ferme én verzoenende toon. Uit moreel leiderschap. Als wethouder streed hij tegen vrouwenhandel op de Wallen en pakte hij zwakke scholen aan met de gedachte dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs.

Als minister nam hij het op voor laaggeschoolde werknemers en mensen met tijdelijke contracten. Hij valt hiermee terug op de emancipatoire traditie van de sociaaldemocraten, maar dan in een modern jasje. Zo komt hij op voor gezinnen die werk en zorg voor kinderen combineren en geeft hij zelf het voorbeeld door op tijd thuis te zijn voor zijn gezin.

Regentesk
Juist in deze tijden van hufterigheid bestaat behoefte aan morele leiders. Dat voelt hij beter aan dan premier Rutte, die vindt dat de politiek zich niet moet bemoeien met de discussie over Zwarte Piet. Asscher doet dat wel en is niet bang zich uit te spreken voor verandering van het sinterklaasfeest.

Asscher tijdens zijn bekendmaking Beeld ANP
Asscher tijdens zijn bekendmakingBeeld ANP

Het merk Asscher heeft ook kwetsbare kanten. Hij komt regentesk over. Daar werkt hij aan, door zijn verhaal persoonlijker te maken, zoals gisteren, toen hij sprak over het multiculturele voetbalteam, de F5, van zijn oudste zoon.

Asscher is een Amsterdams merk. Dat maakt hem geliefd in de stad, maar daarbuiten is de weerzin jegens Amsterdammers vaak groot.

Ook mist hij de energie van Samsom en Rutte en kan oprecht moe ogen, terwijl zijn opponenten net lekker op stoom komen. De Flexwet, zijn paradepaardje als minister van Sociale Zaken, is fel bekritiseerd.

Maar op een of andere manier glijden mislukkingen van hem af, zoals in Amsterdam, waar zijn onderwijsaanpak onderuit is gehaald en de financiële chaos uit zijn tijdperk nog altijd niet is weggewerkt.

Lees ook: Lodewijk Asscher: 'Ik wil niet aan de zijlijn blijven staan' [+]

47

Lodewijk Asscher werkt al 47 maanden samen met de VVD in het kabinet-Rutte. Als kandidaat-lijsttrekker richt hij zijn pijlen nu juist op de ‘koekjesfabriekmentaliteit’ van de VVD.

Meer over