Plus

Het Amsterdamse huurbeleid versterkt de arm-rijkdeling

Het aantal sociale huurwoningen neemt af, vooral in de populaire wijken rondom het centrum. Hierdoor balt armoede samen in de buurten buiten de Ring en in Noord.

Michiel Couzy
Er is een tweedeling in de stad: buiten de Ring zijn veel sociale huurwoningen, maar binnen de Ring vooral dure huur- en koopwoningen. Beeld ANP
Er is een tweedeling in de stad: buiten de Ring zijn veel sociale huurwoningen, maar binnen de Ring vooral dure huur- en koopwoningen.Beeld ANP

In vijf jaar tijd slonk de sociale huursector het snelst in de schil rondom het stadscentrum. Het gaat dan om de vooroorlogse wijken in Oost en West, zoals de Indische Buurt, Oosterpark, Staatsliedenbuurt en De Baarsjes, blijkt uit nieuw onderzoek van Cody Hochstenbach, stadsgeograaf aan de Universiteit van Amsterdam. In deze buurten daalde het aantal betaalbare huizen zeven tot acht procent.

Stadsvernieuwing
In de naoorlogse wijken in Nieuw-West, Zuidoost en Noord, was de daling een stuk geringer; 4,5 procent. In de jaren hiervoor gingen juist hier veel sociale huurwoningen tegen de vlakte met de bedoeling deze buurten op te knappen. Dat gebeurt nauwelijks nog, zegt Hochstenbach.

"Corporaties hebben geen geld meer voor stadsvernieuwing, die als doel had de neergang van achterstandswijken te keren. In plaats daarvan verkopen ze sociale huurhuizen in de populaire gebieden rondom het centrum. Dat levert meer geld op."

Het gevolg van deze trend is dat de wijken die toch al in opkomst waren, nog populairder worden en dat de opknapbeurten van de achtergebleven gebieden stagneert. "Het beleid is niet meer gericht op het tegengaan van de neergang, maar op het versterken van de positieve trends in andere wijken."

Versnelde transformatie
De gentrificatie, een academische term voor opwaardering van buurten, versnelt hierdoor. De Indische Buurt, de Baarsjes en de Staatsliedenbuurt zijn al ontdekt als populaire woonwijken voor jonge trendsetters.

Door de verkoop van sociale huurwoningen gaat deze transformatie nog sneller.

Hiermee ontwikkelt zich meer en meer een tweedeling in de stad, met buiten de Ring en in Noord veel sociale huurwoningen en binnen de Ring vooral dure huur- en koopwoningen. "Armoede balt zich meer en meer samen," aldus Hochstenbach.

In heel Amsterdam is de sociale huursector in vijf jaar tijd met ruim vijf procent gekrompen. Hochstenbach neemt wel een knik waar na 2014, sindsdien lijkt de daling af te vlakken door de afspraken die wethouder Laurens Ivens (Wonen) heeft gemaakt met corporaties om het aantal verkopen te beperken en de toegenomen nieuwbouw.

Zie ook: Wethouder Ivens: 'Ik wil stoppen met nee verkopen' [+]

Loongrens omhoog

Stadsgeograaf Cody Hochstenbach maakt zich zorgen over de positie van de lagere middeninkomens in Amsterdam, zoals docenten. Zij verdienen vaak te veel voor een sociale huurwoning en te weinig om dure huurhuizen te kunnen betalen, laat staan een koopwoning. Minister Stef Blok vindt dat Amsterdam sociale huurhuizen moet omzetten tot middeldure woningen.

Wethouder Laurens Ivens is het hiermee oneens, net als alle linkse partijen. Hochstenbach ziet een andere oplossing: verhoging van de loongrens. Nu kunnen Amsterdammers aanspraak maken op sociale huur als zij minder verdienen van 35.000 euro.

Als die grens omhoog gaat, kunnen bijvoorbeeld ook docenten terecht in goedkope huurhuizen. "De woonlasten in Nederland zijn hoog. Zo kunnen deze groepen wat geld sparen voor een volgende stap op de woningmarkt."

Meer over