Hersenletsel: een vaak lange en onzekere lijdensweg

Patiënten die hersenletsel hebben opgelopen, vertonen een uiteenlopend herstelproces. Afhankelijk van de ernst van het letsel en duur van het bewustzijnsverlies, proberen artsen in te schatten wat het ziekteverloop zal zijn. Een overzicht.

Redactie
© ANP Beeld
© ANP

Medici spreken van een hersenkneuzing als de patiënt enige tijd buiten bewustzijn is geweest. Het scala aan soorten kneuzingen en de ernst ervan zijn zeer uiteenlopend. Sommige patiënten kunnen volledig herstellen, terwijl andere, zwaardere gevallen kunnen leiden tot neurologische stoornissen of zelfs permanente coma.

Om de ernst van een hersenbeschadiging vast te stellen, gebruiken medici de zogenaamde Glasgow Coma Scale (GCS). Deze loopt van graad 3 (zeer zwaar) tot 15 (licht) en wordt berekend aan de hand van de diepte van de coma. Gehanteerde criteria zijn bijvoorbeeld het niet openen van de ogen en reactie op pijnprikkels. Patiënten met een score tussen 3 tot 8 hebben een zeer minieme kans op -volledig- herstel.

Volgens de website van de Vereniging van Nederlandse Neurochirurgen, wordt voor de behandeling uitgegaan van zogenaamd primaire en secondaire hersenbeschadiging. Primair is ontstaan als direct gevolg van het letsel. Hier kan men verder niets meer aan doen. In sommige gevallen is de beschadiging zo danig zwaar, dat mensen er aan overlijden. Ook komt het voor dat de gevolgen van primair letsel pas later ontdekt worden, wanneer deze alsnog problemen voor de patiënt veroorzaken.

Secundair letsel kan ontstaan als door bloedverlies bij het ongeval de bloeddruk te laag is waardoor de doorbloeding in de hersens onvoldoende is of als door verstopping van de luchtpijp - bijvoorbeeld met bloed en slijm - zuurstofgebrek ontstaat. Om secundaire schade aan de hersenen te voorkomen, worden patiënten in een kunstmatige coma gehouden. Vaak wordt het lichaam onderkoeld, waardoor de kans op zwelling van de hersens - en dus beschadiging - afneemt.

Complicaties

Tijdens de kunstmatige coma kunnen er allerlei complicaties optreden, van doorligwonden tot longontsteking. Een groot risico vormen ook bloedingen en het zogenaamde hersenoedeem. Dit houdt in dat de hersenhaarvaten in de gekneusde delen van het brein plasma lekken. Dit bloedplasma leidt tot een teveel aan water waardoor het hersenweefsel zwelt. Dat veroorzaakt meer hersenbeschadigingen, omdat het brein verpakt zit in de beperkte ruimte van de schedel. In dit geval leggen artsen soms een drain aan, rechts frontaal in de schedel, om het vocht af te voeren.

Zeer ernstig hersenletsel heeft in vele gevallen de dood tot gevolg. Bij sommige patiënten gebeurt dit nadat vitale hersenfuncties als het kloppen van het hart en de ademhaling stoppen. Soms echter blijft het hart wel kloppen, maar is er geen 'electrische' hersenactiviteit meer te registreren, en wordt de patiënt hersendood verklaard.

Mensen die het wel overleven, kunnen kampen met allerlei problemen. Gedragsveranderingen, spraakgebreken, verlammingen en concentratieverlies zijn hierbij veel voorkomend. Vaak treden deze ziektebeelden pas na verloop van tijd op. Artsen kunnen op basis van enkele factoren als de GCS min of meer bepalen wat de gevolgen van het letsel zullen zijn, maar nooit is met zekerheid te zeggen hoe de patiënt precies zal reageren. En zolang de patiënt nog niet bij kennis is, blijft het een lange en onzekere lijdensweg voor familie en geliefden.

Meer over