Haarlemmerstraat blijft vrij van auto’s, als het aan het stadsdeelbestuur ligt

De Haarlemmerstraat blijft autovrij. Of tenminste, het inrijverbod voor auto’s en scooters wordt afgeschaft, om als het aan het stadsdeelbestuur ligt twee maanden later definitief weer te worden ingevoerd.

Marc Kruyswijk
null Beeld Birgit Bijl
Beeld Birgit Bijl

Stadsdeel Centrum heeft onlangs een enquête laten uitvoeren onder bewoners en ondernemers van de straat. Hieruit kwam volgens bestuurder Micha Mos een overweldigende voorkeur naar voren voor het blijvend weren van auto’s uit de straat. “Twee derde van de ondernemers en 80 procent van de bewoners is vóór.”

De drukte in de Haarlemmerstraat is al langer een punt van zorg. Toen daar vorig jaar corona bij kwam, besloot Centrum auto’s en scooters in de straat te weren. Daardoor zouden fietsers en voetgangers beter afstand van elkaar kunnen houden.

‘Geen vooropgezet plan’

Die ervaringen hebben ertoe geleid dat het stadsdeelbestuur de maatregel definitief wil gaan maken, zegt Mos. “Het is zeker geen vooropgezet plan geweest om autoluw beleid erdoor te duwen, maar het is evident dat er iets moest gebeuren. Zonder auto’s is de Haarlemmerstraat een betere, prettigere straat, dat hebben we de afgelopen tijd gemerkt.”

Daar was in augustus vorig jaar nog niet iedereen het mee eens: een groepje buurtbewoners stelde onder meer dat de omliggende straten onevenredig drukker waren geworden door sluipverkeer en stapten naar de rechter. Ook vermoedde de groep dat de gemeente een dubbele agenda had. “Het eigenlijke doel van de maatregel is het autoluw maken van de binnenstad,” zeiden ze.

De rechter oordeelde echter dat de gemeente voldoende had onderbouwd waarom het de straat auto- en scootervrij wilde hebben en zei dat de maatregel bedoeld was om corona te bestrijden, en niet om de stad autoluw te maken. Dat er nadelen voor bewoners waren, zoals moeilijker een parkeerplek kunnen vinden, woog volgens de rechter niet op tegen het belang om het virus te bestrijden.

‘Wel zo chic’

Het is ook de reden dat het stadsdeel de maatregel nu eerst gaat beëindigen. Volgens Mos is dat wel zo chic. “Wij gaan ons voornemen nu eerst voorleggen aan de commissieleden en de burgers, maar gezien de uitkomst van onze enquête stel ik me voor dat dit op instemming mag rekenen.”

Hoe de afsluiting van de Haarlemmerstraat eruit komt te zien, is ook een zaak van dat overleg, aldus Mos. “Mij lijkt het het makkelijkst om met een verzinkbare paal te werken, die omlaag gaat als er iemand komt aanrijden met een transponder. De loodgieter gaat natuurlijk niet met al zijn materiaal met de tram naar de Haarlemmerstraat. Over venstertijden voor leveranciers en of er wellicht uitzonderingen moeten worden gemaakt voor bewoners die slecht ter been zijn, is allemaal oplosbaar.”

Meer over