GVB-directeur Van Huffelen namens D66 naar Den Haag

GVB-directeur Alexandra van Huffelen komt vrijwel zeker in de Eerste Kamer terecht. Haar werk bij het GVB schroeft ze terug naar vier dagen. 'Dat kan prima.'

Marc Kruyswijk
Alexandra van Huffelen Beeld anp
Alexandra van HuffelenBeeld anp

Het lijkt erop dat u na de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 20 maart deel gaat uitmaken van de Eerste Kamer.
"Dat hoop ik. D66 heeft mij op de derde plek van de concept-kandidatenlijst gezet en daar ben ik heel blij mee. Nu heeft mijn partij nog tien zetels in de Senaat."

U blijft aan als directeur van het GVB. Is dat een functie die in vier dagen kan?
"Ik blijf inderdaad aan als algemeen directeur van het GVB, ik zal daar onverminderd inzetbaar zijn. Het werk in de Eerste Kamer gaat natuurlijk tijd vergen en om die reden ga ik twee huidige toezichthoudende functies die ik heb, bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en bij het Waarborgfonds voor de Zorg, beëindigen op het moment dat ik in de Eerste Kamer kom."

"Qua tijd heb ik er goed over nagedacht. De Eerste Kamer komt bijeen op dinsdag, dan moet ik aanwezig zijn. Dat vergt natuurlijk ook voorbereidend werk, maar door te stoppen met mijn toezichthoudende werk kan ik het prima combineren."

Uit onderzoek blijkt dat veel leden van de Eerste Kamer het woord voeren over sectoren waarin zij ook functies hebben. Hoe gaat u dat voorkomen?
"Ik zal in de Eerste Kamer geen woordvoerder zijn voor transport, mobiliteit, openbaar vervoer, dat soort onderwerpen. Dat gaan we strikt scheiden. Daarvoor hebben we als partij een streng beleid, en terecht. Dat is om te zorgen dat er geen belangenverstrengeling kan ontstaan, want hoewel de Eerste Kamer landelijk is, zijn er natuurlijk thema's die gaan over het openbaar vervoer die indirect raken aan het GVB."

Wat gaat u wel doen?
"Ik wil me vooral gaan bezighouden met klimaat, energie, milieu, schone groei en de financiering van de zorg. Met het klimaat ben ik al bezig sinds ik in de jaren negentig bij het ministerie van VROM werkte, en ook in al mijn functies daarna. Als wethouder was ik daarvoor ook verantwoordelijk in Rotterdam."

Heeft Amsterdam hier iets aan?
"Ik zit er als onafhankelijk lid en niet als vertegenwoordiger van een bedrijf of van een stad. Ik hoop dat Nederland er iets mee opschiet en daarmee ook de Amsterdammer."

Heeft u meer landelijk politieke ambities?
"Ik vind het geweldig dat ik dit samen met mijn baan bij het GVB kan doen. Ik heb het enorm naar mijn zin, ik wil nog lang blijven. Dit is een mooie combinatie. Wat daarna komt, zien we daarna wel weer."

Meer over