'Geleidelijke invoering kilometerheffing'

DEN HAAG - Verkeersminister Camiel Eurlings kiest onder strikte voorwaarden voor een geleidelijke invoering van de kilometerheffing.Het kabinet wilde vaart maken met de heffing, bedoeld om de files terug te dringen. Volgens het regeerakkoord zou rekeningrijden versneld en nog voor 2012 worden ingevoerd, wel eventueel gefaseerd. Het kabinet, dat donderdag de uitwerking van dat akkoord presenteert, heeft nu voor een gefaseerde aanpak gekozen.

De reden daarvoor is dat Eurlings niet opnieuw wil worden geconfronteerd met falende technische systemen, zoals is gebeurd met het ERTMS-spoorbeveiligingssysteem. Problemen met dit systeem hebben meermalen geleid tot vertraging van de opening van de HSL-Zuid, de snelle treinverbinding naar het zuiden.

Onduidelijk is wat de tussenstappen inhouden. Na de zomer zal Eurlings die uit de doeken doen. Maar de strikte voorwaarde is, aldus bronnen in Den Haag, dat het belasten van het bezit van de auto ook gefaseerd wordt omgezet in het belasten van het gebruik.

In ruil voor de kilometerheffing zouden immers de vaste autobelastingen als wegenbelasting en aanschafbelasting (BPM) verdwijnen. De heffing zou variëren: hoe meer vervuiling de auto veroorzaakt, des te hoger de heffing, en in de spits en op drukke wegen zou de automobilist meer kwijt zijn.

CDA-Tweede Kamerlid Ger Koopmans liet vorige week al weten te twijfelen aan de haalbaarheid van 2011 als invoeringsjaar. De datum zou veel te hoog gegrepen zijn. De twee andere coalitiepartijen PvdA en ChristenUnie, al langer voorstander van snelle beprijzing van het wegverkeer, waren het daar niet mee eens. (ANP)

Meer over