Geen oplossing voor muggenplaag De Baarsjes

Al jaren klagen bewoners in De Baarsjes veelvuldig over overlast door muggen. Na uitgebreid onderzoek is de conclusie dat er geen eenduidige oorzaak voor de muggen is, en dus ook geen pasklare oplossing.

Olga Ketellapper
Het is niet duidelijk of er een substantieel verschil in muggenoverlast met andere wijken is. Beeld anp
Het is niet duidelijk of er een substantieel verschil in muggenoverlast met andere wijken is.Beeld anp

Vooral bewoners rond het Mercatorplein, de Vespuccistraat en de James Cookstraat slaan soms twintig tot vijftig muggen per nacht dood. In opdracht van stadsdeel West deed buro Regen&Water onderzoek naar het muggenprobleem in deze straten.

Er zijn verschillende oorzaken en die verschillen ook nog eens per woning, zo blijkt uit het maandag verschenen rapport. In sommige woningen ondervinden mensen flinke overlast van muggen, in andere niet. Dat kan komen doordat kruipruimtes onvoldoende geventileerd zijn of doordat horren op ventilatieroosters ontbreken.

Mogelijk zijn er ook verzakkingen van rioolbuizen waardoor er ondergronds ruimtes ontstaan waar muggen graag eitjes leggen.

Voor bewoners met veel last van muggen zullen die conclusies teleurstellend zijn. "Opmerkelijk is ook dat de onderzoekers niet kunnen concluderen of de muggenoverlast in het onderzoeksgebied substantieel hoger is dan elders in De Baarsjes of Amsterdam-West," zegt Annet de Jong, woordvoerder van het stadsdeel.

Maatregelen
Het bureau sprak voor het onderzoek met bewoners, de GGD, woningcorporatie Rochdale, Waternet, de GGD, gemeente, stadsdeel West en vochtbestrijdingsexperts. Twaalf woningen werden van binnen onderzocht.

Het is dus aan bewoners en corporaties zelf om maatregelen te treffen tegen muggen, zoals het drooghouden van de kruipruimte en het plaatsen van horren voor ventilatieroosters.

De Jong noemt als voorbeeld een bewoner van de Jan Maijenstraat die aan het onderzoek heeft meegedaan. "Na een lekkage ontdekte hij dat er water in de kruipruimte onder de vloer lag. De muggen vlogen hem om de oren. Na het compleet vervangen van de vloer en een aantal balken had hij vervolgens geen last meer van muggen."

Nestkasten
Het stadsdeel, de woningcorporaties, Waternet en de GGD zullen gaan samenwerken om klachten centraal te registeren en per geval zoeken naar oplossing op maat, aldus de woordvoerder.

Ook komt er een speciale handleiding voor bewoners om de overlast van muggen tegen te gaan. Die is vanaf juni beschikbaar. "Bovendien komen er komende weken enkele honderden nestkasten voor vogels in de wijk. De bedoeling is dat die vogels de muggen gaan opeten."

Meer over