Update

'Gebruik antibiotica heeft in de toekomst geen zin meer'

Binnen tientallen jaren heeft het gebruik van antibiotica geen zin meer omdat bacteriën resistent zijn geworden voor het medicijn. Daarom moet er snel een oplossing gevonden worden om infectieziekten sneller te herkennen en gerichte medicijnen voor te schrijven. Daarvoor pleit microbioloog John Hays van het Erasmus MC in Rotterdam.

ANP/Redactie

De onderzoeker luidt de noodklok over het verminderde effect van antibiotica. Hij leidt een groot internationaal onderzoek met als doel het bevorderen van nieuwe diagnostiek voor infectieziekten en multiresistente bacteriën.

Hays heeft een Europese subsidie van 3,5 miljoen euro voor de komende 3 jaar gekregen om het gebruik te stimuleren van sneltests die bacteriën en resistenties kunnen identificeren.

'Resistente bacteriën zijn een internationaal probleem. In bijvoorbeeld China, India of Zuid-Amerikaanse landen zijn antibiotica zonder recept te verkrijgen, wat resistentie in de hand werkt. Het is niet alleen een probleem van inwoners van die landen, maar voor iedereen omdat steeds meer mensen daarheen reizen', aldus de microbioloog.

Meer over