Felle kritiek op crisisaanpak bij brand Chemie-Pack

Zodra zich in Nederland een crisis voordoet die de schaal van een gemeente of veiligheidsregio overstijgt, treedt er een veel te ingewikkelde structuur in werking. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar aanleiding van de grote brand vorig jaar bij Chemie-Pack in Moerdijk.

Redactie
Foto's van na de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk. Beeld ANP
Foto's van na de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk.Beeld ANP

'De communicatie deed geen recht aan de ernst van de brand zoals de burgers die op dat moment beleefden. Hierdoor kwamen berichten over de aard, bestrijding en gevolgen van de brand onduidelijk of zelfs ongeloofwaardig over. Dit gaf ruimte aan eigen interpretaties door burgers en media. Zo ontstond een beeld van een falende overheid die informatie achterhield', aldus de raad.

Het ontbrak bij de crisiscommunicatie aan regie. Bovendien werd volgens de raad onvoldoende ingespeeld op wat leefde bij de bevolking. Voortaan moet bij een crisissituatie snel vanuit de centrale overheid actie wordt ondernomen zodat gemeenten en veiligheidsrisico's snel burgers en hulpverleners kunnen informeren, luidt het advies. Daarbij is een rol weggelegd voor het Nationaal Crisiscentrum en het Nationaal Voorlichtingscentrum.

Bij de grote brand in Moerdijk verliep ook de opschaling in beide betrokken veiligheidsregio's verre van goed. De samenwerking tussen betrokken partijen 'werd bemoeilijkt door een gebrek aan kennis over wederzijdse taken en bevoegdheden en onvoldoende rolvastheid', oordeelt het rapport. Bovendien hadden de beide veiligheidsregio's geen controle over het verzamelen van de meetgegevens, terwijl deze meetgegevens belangrijk zijn voor de crisiscommunicatie.

De brand kon escaleren omdat veel brandbare vloeistoffen waren opgeslagen in kwetsbare plastic containers op plaatsen waar dat niet mocht. De chemie-industrie moet daarom veel meer aandacht hebben voor onveilige kunststofcontainers.

null Beeld ANP
Beeld ANP
null Beeld ANP
Beeld ANP
null Beeld ANP
Beeld ANP
Meer over