Expositie over muziek rond Sinterklaas

AMSTERDAM - Sint Nicolaas is door de eeuwen heen veel bezongen. Hij was niet alleen de kindervriend, maar ook de beschermer van zeelieden, kinderen en huwbare meisjes. Museum Ons' Lieve Heer op Solder in Amsterdam wijdt dit najaar een expositie aan muziek rond de heilige sinds de middeleeuwen.

De tentoonstelling schetst de traditie van Nicolaasliederen in beeld en geluid, aan de hand van kinderboeken, tekeningen, kostuums en liedjes. Die werden speciaal voor de expositie opgenomen en zijn op allerlei plekken in het museum te horen.

De aanleiding voor de tentoonstelling is de heruitgave van de bundel Sint Nicolaasliederen van Henk van Benthem. Van Benthem, docent muziektheorie aan het conservatorium, ging op zoek naar de oorsprong van overbekende liedjes als Sinterklaas kapoentje en Zie ginds komt de stoomboot en kwam uit bij onder anderen het negentiende-eeuwse Amsterdamse schoolhoofd Jan Schenkman.

Schenkman bleek een belangrijke bijdrage aan het beeld van Sint Nicolaas te hebben geleverd. Hij introduceerde begrippen als Zwarte Piet, de stoomboot en de zak. Het tot nu toe enige bekende exemplaar van Schenkmans boek Sint Nicolaas en zijn knecht (1850) bevindt zich in de collectie van bruikleengever Wim Theunissen en is op de tentoonstelling te zien.

De tentoonstelling gaat op 1 november, Allerheiligen, open en sluit op 7 december, de dag na de verjaardag van de heilige. (ANP)

www.museumamstelkring.nl/onslieveheeropsolder

Sinterklaas op bezoek op een school. Foto ANP/Robert Vos Beeld
Sinterklaas op bezoek op een school. Foto ANP/Robert Vos
Meer over