Energieakkoord kabinet en polder positief ontvangen

Kabinet, bonden, werkgevers en milieuorganisaties zijn het eens over het Eenergieakkoord. De Sociaal-Ecomomische Raad (SER) heeft dat woensdag officieel bekendgemaakt, nadat het nieuws dinsdag al was uitgelekt. De onderhandelingen vonden plaats onder regie van SER-voorzitter Wiebe Draijer. De reacties zijn overwegend lovend.

SER-voorzitter Wiebe Draijer. Beeld ANP
SER-voorzitter Wiebe Draijer.Beeld ANP

In het energieakkoord staan maatregelen als het vervroegd sluiten van kolencentrales en het meer inzetten op duurzame energie. Jaarlijks moet er gemiddeld 1,5 procent bespaard worden op energieverbruik. Verder komt er 400 miljoen beschikbaar voor isolatie van sociale huurwoningen. De plannen moeten leiden tot minimaal 15.000 extra banen.

De onderhandelende partijen gaan het resultaat nu in eigen kring bespreken. Naar verwachting zal het Energieakkoord volgende week worden ondertekend.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken toonde zich 'zeer verheugd'. 'Het is mogelijk gebleken om het met de milieuorganisaties, elektriciteitsproducenten, werkgever en werknemers eens te worden over de toekomstige energievoorziening in Nederland. Daarmee maken we een succesvolle transitie naar duurzame energie mogelijk. Met een grote ambitie om energie te besparen en banen te creëren, geeft het een impuls aan de economie. Het is een aanzienlijke besparing van de lastendruk ten opzichte van de afspraken die we eerder in het regeerakkoord hebben gemaakt.'

Positieve reacties
De reacties op het akkoord zijn overwegend positief. De milieuorganisaties Greenpeace en Natuur en Milieu toonden zich dinsdag tevreden over de afspraken, waarover op hoofdlijnen in juli al overeenstemming werd bereikt. Greenpeace noemde het wel jammer dat niet alle kolencentrales dichtgaan, alleen de oude.

De PvdA is blij met het akkoord, liet Tweede Kamerlid Jan Vos weten. De onderhandelaars verdienen volgens hem een compliment voor de bereikte resultaten. VVD-Kamerlid René Leegte spreekt van 'een realistisch akkoord dat recht doet aan de economisch moeilijke tijd. Er is verstandig gekozen voor verlaging van de - in mijn ogen nog steeds ambitieuze - energiedoelstelling, wat resulteert in een lastenverlichting van 2,25 miljard euro en géén extra windmolens op land."

GroenLinks-Leider Bram van Ojik is minder enthousiast. Volgens hem is het Energieakkoord slechts een eerste stap en wordt vervuilende bedrijven niets in de weg gelegd.

Tweede Kamerlid Paulus Jansen van de SP zegt 'in essentie positief te zijn' over het akkoord. 'Al blijft er altijd iets te wensen over. Het is sowieso positief dat er een breed gedragen akkoord ligt. Hierover is lang onderhandeld. Minister Kamp van Economische Zaken heeft daarbij een goede rol gespeeld. Ik vind het winst dat de afspraken in de definitieve versie van het Energieakkoord concreter zijn gemaakt. Er zal worden gemeten of er inderdaad 1,5 procent energiebesparing per jaar plaatsvindt, dus er ligt een stok achter de deur. Wel vind ik dat bedrijven die niet aan de doelstellingen voldoen, gedwongen moeten kunnen worden hun taak met terugwerkende kracht in te halen.'

Teun Bokhoven, voorzitter Duurzame Energie Koepel noemt het akkoord 'niet visionair, maar beslist meer dan een half vol glas'. 'Het akkoord benoemt de juiste maatregelen om tot een structurele groei van hernieuwbare energie in Nederland te komen. Hiermee hebben we de kans om aan te sluiten bij de rest van Europa en onze industrie een nieuwe impuls te geven.'

Volgens Bouwend Nederland hebben alle partijen een belangrijke stap voorwaarts gezet in het verduurzamen van de gebouwde omgeving. 'Een stap die de bouwsector bovendien ook nog eens vele duizenden manjaren extra werk kan opleveren. En dat is mooi meegenomen in een tijd dat de bouw nog altijd meer een rem op dan een motor van de Nederlandse economie is.'

Tweede Kamerlid Reinette Klever van de PVV: 'Gezinnen betalen straks honderden en bedrijven duizenden euro's extra energiebelasting om deze duurzaamheidsgekte te bekostigen. Er zullen nog meer bedrijven failliet gaan, en duizenden mensen zullen hun baan verliezen. Het energieakkoord is overbodig, we hebben al een overcapaciteit aan stroom, en op zonnige en winderige dagen krijgen we bijna gratis stroom uit Duitsland. Dit duurzame akkoord is vooral duur en maakt energie onbetaalbaar.'

Tweede Kamerlid Agnes Mulder (CDA): 'Het energieakkoord is een belangrijke stap vooruit. Ik complimenteer de onderhandelaars met het bereikte resultaat. Ik ben met name blij met het feit dat de betrokkenheid van omwonenden bij windenergieprojecten in de wet wordt vastgelegd. Dat is pure winst. Door het akkoord is er zicht op een stabiele en ambitieuze koers in het energiebeleid. Dat is wat we nu nodig hebben. Wel vraag ik me af wat het akkoord precies gaat kosten en opleveren. Maar het akkoord sluit aan bij een aantal concrete wensen van het CDA. Het betrekken van de samenleving bij de omslag naar een duurzame samenleving is voor het CDA een zeer belangrijk uitgangspunt. Het energiebeleid was tot op heden te eenzijdig gericht op het behalen van 16 procent duurzame energie in 2020, maar met dit akkoord wordt verder gekeken dan 2020.'

undefined

Meer over