Eerste stap gezet op weg naar fusies stadsdelen

AMSTERDAM - De gemeente is begonnen met de samenvoeging van een aantal stadsdelen tot Oost, Zuid, West en Nieuw-West. Vier ambtelijke 'kwartiermakers' zijn benoemd. Zij moeten die fusie voorbereiden. Uiterlijk 1 mei 2010 zijn deze nieuwe stadsdelen een feit. In maart zijn dan tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen ook de verkiezingen voor de nieuwe stadsdeelbesturen gehouden.

Het aantal stadsdelen wordt teruggebracht van veertien naar zeven. Bij deze operatie slinkt ook het aantal deelraadsleden van 322 tot 199,en het aantal bestuurders van 49 naar 35. Onduidelijk blijft met hoeveel minder ambtenaren de stadsdelen toe kunnen.

Vast staat wel dat na de fusie een aantal functies dubbel zullen zijn, zoals die van de stadsdeelsecretarissen, managers en de griffie. Het betreft vooral hoger personeel dat boventallig verklaard kan worden.
Er komen geen grenscorrecties. Stadsdelen worden in hun geheel samengevoegd. De andere stadsdelen houden hun oude grenzen.

Verder is het de bedoeling dat niet alleen stadsdelen fuseren, maar dat Amsterdam veel meer als voorheen als één gemeente optreedt. Het motto is 'één Amsterdam', stelt gemeentesecretaris Henk de Jong.

Dat motto wringt een beetje met een ander doel van de bestuurlijke hervorming, het vormen van sterke stadsdelen die zelfstandig opereren. Van een aantal portefeuilles moet ook worden afgesproken wie daar over gaat. Genoemd worden onderwijs, handhaving wonen, toezicht leefomgeving, hoofdwegennet- en hoofdnet fiets.

Voor de nieuw ingestelde projectorganisatie Verbetering Bestuurlijk Stelsel, waar de kwartiermakers deel van uitmaken, is ook een nieuwe projectdirecteur benoemd, Jörgen Weekers. Hij werkt sinds 2003 bij de gemeente, laatstelijk bij de afdeling Financiën.

De fusie in Zuid komt in handen van Hepko Wink, de stadsdeelsecretaris van Zuideramstel. Hij werkte samen met Duco Adema, de voorzitter van het overleg van stadsdeelvoorzitters. Daarvoor was hij stadsdeelsecretaris in De Baarsjes.

In Nieuw-West (Geuzenveld, Osdorp en Slotervaart) wordt Joke Goedhart, thans stadsdeelsecretaris in Zeeburg, kwartiermaker. Eerder was Goedhart directeur van de Dienst Milieu- en Bouwtoezicht. Frank van Erkel, oud-stadsdeelsecretaris in Geuzenveld-Slotermeer, wordt kwartiermaker in Oost.

In West (Westerpark, Oud-West, De Baarsjes en Bos en Lommer) wordt het Quint Meijer, interim-manager en procesmanager, voorheen partner van De Roo Interim. Meijer heeft al drie keer eerder geholpen een stadsdeel op te zetten; Osdorp in 1982, en De Pijp in 1987.

Iedereen is een beetje de baas over de projectorganisatie. Die staat onder leiding van het Bestuurlijk Team Bestuursakkoord, waarin wethouders van de gemeente en bestuurders van de stadsdelen zitting hebben.

De dagelijkse leiding is verdeeld tussen de directeur van de projectorganisatie, Jörgen Weekers, en de voorzitter van het stadsdeelsecretarissenoverleg, Johan Boomgaardt.

De gemeente laat de ambtenaren weten dat zij allemaal wat gaan merken van het nieuwe bestuurlijk stelsel. Intussen wordt ook gewerkt aan een sociaal plan. Het aanloopbudget voor de invoering van het nieuwe bestuurlijke stelsel bedraagt vijf miljoen euro. (HET PAROOL)

Stadsdeel Nieuw-West is een samenvoeging van Geuzenveld, Osdorp en Slotervaart. Foto ANP Beeld
Stadsdeel Nieuw-West is een samenvoeging van Geuzenveld, Osdorp en Slotervaart. Foto ANP
Meer over