Plus

'Een koffie-uurtje, dat kan een bezoek aan de huisarts schelen'

In Venserpolder start een proef met initiatieven die de bewoners gezonder en de buurt leefbaarder moeten maken. Een paar uur vrijwilligerswerk per week werkt soms beter dan een pil.

Patrick Meershoek
Buurtbewoners kunnen stemmen over projecten die Venserpolder gezonder kunnen maken Beeld Dingena Mol
Buurtbewoners kunnen stemmen over projecten die Venserpolder gezonder kunnen makenBeeld Dingena Mol

De verkiezingen vallen vroeg in Venserpolder. Op de bovenverdieping van het Boeninhuis staan zes stembussen op tafel en de vijf leden van het stembureau zijn druk aan het tellen en turven.

Een voor een worden de stemformulieren opengevouwen zodat kan worden voorgelezen op welke bewonersinitiatieven een stem is uitgebracht. Een voorstel voor meer moestuinen in de wijk krijgt veel stemmen, maar ook een gezonder assortiment in de buurtwinkel wordt vaak genoemd.

Uit de doos die de afgelopen weken in het Boeninhuis heeft gestaan, komen opvallend veel stemmen voor een project dat domino en troefcall voor mannen wil organiseren in de wijk.

Buurtambassadeur Gilma Laurence geeft lachend de verklaring: "We hadden hier pas een troefcallavond. Alle mannen hebben meteen een formulier ingevuld."

Buurtwerkkamer Venserpolder Beeld Dingena Mol
Buurtwerkkamer VenserpolderBeeld Dingena Mol

De stembusgang maakt deel uit van een project met de naam Venserpolder Groeit & Leeft, een operatie die moet bijdragen aan de gezondheid en de leefbaarheid in een van de armste wijken in het stadsdeel Zuidoost.

Met een subsidie uit een fonds voor landelijk gezondheids­onderzoek kon een experimenteel project worden opgezet dat het komend jaar samen met de bewoners in de praktijk gaat worden gebracht.

Positieve gezondheid
Uitgangspunt is het concept van de positieve gezondheid, zoals dat is ontwikkeld door Machteld Huber. De arts-onderzoeker presenteerde in 2012 een nieuw model om naar gezondheid en geluk te kijken.

Niet de af- of aanwezigheid van een ziekte bepaalt volgens deze benadering het geluk van mensen, maar de mate waarin zij fysiek, emotioneel en sociaal in staat zijn een plezierig leven te leiden.

Dat laatste hangt sterk samen met de mogelijkheid voor mensen om zelf de regie te voeren over hun leven. Het project in Venserpolder wordt ook daarom gedragen door de bewoners, vertelt Karin Moor namens de projectleiding.

"De bewoners hebben aangegeven waar zij behoefte aan hebben. Dat gaat gebeuren, met een klein beetje ondersteuning van professionals. De initiatieven moeten blijven bestaan, ook als het project is afgelopen."

Vertrouwde gezichten
Dat laatste is belangrijk, want de bewoners van Venserpolder hebben in het verleden al heel wat onderzoekers zien komen en gaan.

Moor: "Dat was tijdens de eerste bijeenkomst met de bewoners onderwerp van gesprek. Er zijn allerlei projecten geweest, geleid door mensen van buiten de stad. Die begonnen en hielden weer op. Dat irriteerde de bewoners mateloos. Dat kregen wij ook meteen te horen: doe gerust jullie onderzoek, maar laat ons vooral met rust."

Het lukte om de bewoners te overtuigen, mede dankzij enkele vertrouwde gezichten in de projectleiding en een plek voor actieve buurtbewoners in het projectteam.

Die kregen het verzoek mee te denken over manieren om het concept van de positieve gezondheid in de praktijk te brengen. Dat leverde onder meer het voorstel op om een koffie-uurtje te organiseren op het gezondheidscentrum.

Minder naar de huisarts
Karin Moor: "Dat koffie-uurtje bestaat al in het buurthuis, maar het viel de vrijwilligers die het organiseren op, dat de gesprekken wel heel vaak over ziekte en gezondheid gaan. Dus nu is het plan om elke maand een koffie-uurtje in het gezondheidscentrum te houden. Er is dan een zorgverlener aanwezig om antwoorden op vragen te geven. Dat kan weer een paar bezoeken aan de huisarts schelen."

Het initiatief sluit naadloos aan op een ander project, Welzijn op recept. Opzet is dat huisartsen buurtbewoners die geregeld langskomen met psychosomatische klachten, doorverwijzen naar een welzijnswerker.

Moor: "Klachten kunnen ook voortkomen uit bijvoorbeeld eenzaamheid. Een welzijnscoach kan daar meer mee doen dan een huisarts. Misschien knapt de patiënt veel meer op van een paar uur vrijwilligerswerk in de week."

Het hele project draait om het leggen van zulke slimme verbindingen, zegt Herman van Wietmarschen van het Louis Bolk Instituut in Bunnik, dat het projectplan schreef en eindverantwoordelijk is voor de resultaten.

"Soms kunnen kleine veranderingen grote gevolgen hebben. Een proef met positieve gezondheid in de Noordelijke Maasvallei leverde mooie resultaten op. Huisartsen verlengden hun spreekuur omdat ze tien minuten wel erg kort vonden. Dat zorgde binnen een jaar voor 25 procent minder doorverwijzingen."

Meer over