Drol

THEODOR HOLMAN

Syrië heeft iets van een drol voor je op de stoep. Hij is vies, hij stinkt en je kijkt er de hele tijd tegenaan. Maar wie ruimt hem op? Moet ik dat doen? Die drol is niet van mij en ook niet van mijn hond. Ik vind dat de rechtmatige eigenaar van de drol die drol moet opruimen.

Voortdurend wordt de vraag gesteld: 'Wanneer grijpt de westerse wereld - wij dus - in?'

Dat is een ongemakkelijke vraag, geef ik toe, maar ik raad de westerse wereld toch aan - luistert u wel, westerse wereld? - niet in te grijpen.

'Moeten we dan maar toekijken hoe mensen daar worden afgeslacht?'

Helaas ja, we moeten toekijken. Of naar The voice of Holland kijken op het andere net. Wegkijken loont in dit geval. We kunnen vluchtelingen uit Syrië onderdak bieden, we kunnen ervoor zorgen dat hun kinderen hier naar school kunnen gaan, maar daar vechten: nee!

Eén van de redenen is dat je je kunt afvragen wie het juiste standpunt vertegenwoordigt. Natuurlijk, we zijn nu tegen Assad. Assad is... vul maar een dictator in van Hitler tot Mugabe.

Maar Assad is wel een aleviet en de alevieten zijn in Syrië in de minderheid. De Moslimbroederschap werft tegenwoordig onder de opstandelingen, voor het merendeel soennieten. Vermoedelijk wordt elk mensenrecht op het ogenblik in Syrië geschonden, maar het kan, vooral voor ons, veel erger worden als wij Assad verdrijven.

Toen ik een vorige keer over de Arabische Lente schreef, kreeg ik meteen te horen: meneer Holman, u weet er niets van.

Daar heb ik toen over nagedacht. Inderdaad, misschien weet ik er te weinig van. Mijn enige bron zijn de mensen die ik op televisie zie, de mensen die ik er zelf over interview en de vijf kranten en twee buitenlandse opiniebladen die ik erover lees. Maar ik geef toe: ik ben maar één keer in een Arabisch land geweest en dat was niet Egypte of Syrië.

Maar als ik er volgens mijn critici te weinig van weet, weet ik er ook te weinig van om een juist oordeel te geven of wij wel of niet moeten ingrijpen. En dan telt de regel: bij twijfel niet doen.

Ik twijfel niet eens.

Meer over