Dit zijn de 6 opties voor de Javabrug over het IJ

Voor de locatie van de Javabrug, die in 2025 gereed moet zijn, liggen nu zes verschillende plannen op tafel.

Lex Boon
null Beeld Maarten Brante
Beeld Maarten Brante

Bereiken fietsers straks via een paperclip, lus of krakeling het hoogste punt van de Javabrug?

In de zes mogelijke locaties voor de brug die de gemeente donderdag
presenteert is vrijwel elke mogelijke hellingbaan getekend.

Wat alle varianten met elkaar gemeen hebben zijn de liften en de trappen voor de voetgangers, en dat je ermee aan de overkant kunt komen, natuurlijk. Maar nadelen zijn er ook.

Hellingbaan
Door de brug aan te sluiten op het hoogste punt van de Jan Schaefferbrug heb je aan de centrumzijde geen extra hellingbaan nodig. Lijkt handig, maar dat betekent wel dat er een metershoog viaduct door de Tosaristraat komt. En voor het verkeer vanaf de Sumatrakade moet er dan alsnog iets van een fietstrap komen.

En moet de brug aan de west- of oostzijde van de Kop van Java komen? Of juist ergens in het midden?

Helemaal aan de oostkant betekent dat de bewoners op de hoek van de Sumatrakade een hellingbaan voor hun deur zullen krijgen. Helemaal aan de westkant betekent dat het geplande stadspark op de Kop wordt overschaduwd door de 12 meter brede brug, bedoeld voor fietsers en wandelaars.

Aanlanding in Noord
De locatiekeuze hangt ook af van de gewenste aansluiting in Noord. Aansluiting op de Havikslaan, precies onder de opening van het Motorwalgebouw, lijkt logisch: dan sluit de oever­verbinding aan op de hoofdfietsroute door Noord.

Ten oosten daarvan is het toekomstige Hamerkwartier met meer dan zesduizend geplande woningen een van de grootste woningbouwlocaties van de stad.

Een aanlanding middenin dat gebied zou ook logisch zijn. Daar is echter het probleem dat de grond in eigendom of in erfpacht is uitgegeven aan meer dan tachtig particulieren. Die zullen liever een appartementencomplex op hun kavel ontwikkelen dan ruimte afstaan ten behoeve van een brug.

En wil de stad echt woningbouwruimte opofferen voor een krakeling die vanuit de ruimte te zien is?

Zo beloven de zes varianten enkele felle informatieavonden op te leveren, waarbij voor de verandering tegenstanders van de brug niet alleen lijnrecht tegenover de gemeente zullen staan, maar ook tegenover elkaar: elke variant zal zijn eigen voor- en tegenstanders hebben.

Eind dit jaar neemt het college een besluit over de locatie van de brug. In 2019 wordt duidelijk of de brug er echt zal komen, als er een investeringsbesluit wordt genomen. Dan pas zal er ook serieus worden nagedacht over het uiteindelijke ontwerp van de brug.

Variant 1

Via een hellingbaan in de vorm van een paperclip klimmen fietsers over het midden van de Kop van Java omhoog. Aan de overkant buigt de weg, via de Boorstraat en het Gedempt Hamerkanaal naar het oosten en duikt door het gat in het Motorwalgebouw naar de Havikslaan.

Variant 1 Beeld Laura van der Bijl
Variant 1Beeld Laura van der Bijl

Variant 2

De Javabrug wordt aangesloten op het hoogste punt van de Jan Schaeferbrug, waardoor in de Tosaristraat een viaduct ontstaat. Op de Kop van Java komt een fietstrap. De brug gaat vrijwel rechtdoor, over het Gedempt Hamerkanaal en komt uit op de Meeuwenlaan.

Variant 2 Beeld .
Variant 2Beeld .

Variant 3

Via een 'lus' die over de hele Kop van Java slingert gaat de brug over het IJ en over het Motorkanaal. Eerst naar het westen, voor een afslag bij het Gedempt Hamerkanaal, dan naar het oosten om onder het Motorwalgebouw door naar de Havikslaan te gaan.

Variant 3 Beeld .
Variant 3Beeld .

Variant 4

Ook hier wordt gebruik gemaakt van een verlengde Jan Schaeferbrug, met een extra opstappunt op de Kop van Java. Het brugdeel zigzagt boven het nieuwe park en steekt halverwege de Kop het IJ over. Dan alleen maar rechtdoor: langs het Storkgebouw richting de Meeuwenlaan.

Variant 4 Beeld .
Variant 4Beeld .

Variant 5

De Kop van Java komt hier niet los te liggen van de rest van het eiland. Via een zogenoemde paperclip gaat de brug op hoogte voor de huizen op de hoek van de Sumatrakade langs. Aan de overkant wordt er afgedaald via een 'krakeling' op het Drakaterrein.

Variant 5 Beeld .
Variant 5Beeld .

Variant 6

Vrijwel identiek aan variant 5, maar dan met een aansluiting op de Jan Schaeferbrug. De Kop van Java blijft hierdoor helemaal vrij, maar in de Tosaristraat komt een viaduct en de brug gaat op hoogte voor de huizen op de kop van de Sumatrakade langs.

Variant 6 Beeld .
Variant 6Beeld .
Meer over