Dit is het programma voor de troonswisseling op 30 april

Koningin Beatrix zal op 30 april tussen 10.00 en 10.30 uur afstand doen van de troon. Vier uur later zal prins Willem-Alexander worden ingehuldigd. De Rijksvoorlichtingsdienst maakte vandaag het programma voor 30 april, de laatste Koninginnedag, op hoofdlijnen bekend.

Redactie
Een medewerker van Koninklijke Joh. Enschede bekijkt met een loep de unieke postzegels ter ere van de aanstaande troonswisseling. Beeld anp
Een medewerker van Koninklijke Joh. Enschede bekijkt met een loep de unieke postzegels ter ere van de aanstaande troonswisseling.Beeld anp

Dit is het programma op hoofdlijnen:

10.00 - 10.30 uur
De abdicatie van koningin Beatrix vindt plaats in de Mozeszaal van het Koninklijk Paleis Amsterdam. Aanwezig zijn onder andere de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, de Rijksministerraad en leden van de Koninklijke Familie. De koningin ondertekent de Akte van Abdicatie, die wordt voorgelezen door de directeur van het Kabinet der Koningin.

10.30 - 10.50 uur
'Zijne Majesteit de Koning, Hare Majesteit de Koningin en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden betreden het balkon van het Paleis.' Daar houden dan prinses Beatrix en koning Willem-Alexander een korte toespraak. Aansluitend betreden prinsessen Amalia, Alexia en Ariane eveneens het balkon.

13.55 uur
Vertrek van de Koning en het gevolg naar De Nieuwe Kerk.

14.00 - 15.30 uur
Beëdiging en inhuldiging van de Koning tijdens de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal in De Nieuwe Kerk. De koning zal een toespraak houden en de eed afleggen. Aansluiten houdt de voorzitter van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal, mr. G.J. de Graaf, ook een toespraak. Daarna zal hij de inhuldigingsverklaring afleggen. De leden van de Eerste en Tweede Kamer zullen daarna hoofdelijk de eed of de belofte afleggen. Dit geldt ook voor de gedelegeerden van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

16.30 - 17.30 uur
Receptie voor autoriteiten en leden van de Staten-Generaal in het Koninklijk Paleis Amsterdam.

Meer over