Column

Dijsselbloem houdt zich doof voor uw gekerm

De ramingen van het Centraal Planbureau woensdag zijn om meerdere redenen onthutsend. Niet omdat ze zo slecht waren. Met een procent krimp dit jaar en een half procent in 2013, een begrotingstekort van 3,8 in 2012 en 3,3 in 2013 en verder oplopende schuld zijn ze in lijn met de ramingen van De Nederlandse Bank een week eerder.

Ewald Engelen
Ewald Engelen Beeld
Ewald Engelen

De onthutsing zit elders. Waar DNB vorige week nog schermde met het vertrouwenssprookje om de krimp te verklaren, legt het CPB de schuld voor de recessie eenzijdig bij de overheid. Terwijl banken en huishoudens zuchten onder hoge schulden en zinkend vastgoed, probeert de overheid via lastenverzwaringen en bezuinigingen haar tekort versneld te reduceren om Brussel te plezieren. Een perverse exercitie die de economie nodeloos schaadt, burgers opoffert aan de redding van een mislukte munt, en het laatste restje steun voor Europa in razend tempo opsoupeert.

Het staat er niet met zoveel woorden, maar toch... De recessie komt volgens het CPB door krimpende binnenlandse bestedingen. De 'forse bezuinigingen op het ambtenarenapparaat', schrijft het CPB, zijn hoger dan groeiende zorguitgaven, waardoor de overheidsconsumptie netto daalt. Huishoudens hebben dit en volgend jaar fors minder te besteden; 'terwijl de contractlonen minder snel stijgen, nemen de prijzen juist sneller toe, vooral als gevolg van beleid' - lees belastingverhogingen. Bovendien krimpt de export doordat 'het budgettaire beleid in de meeste eurolanden restrictief is' - lees: andere overheden doen al net zo'n onbezonnen greep in de portemonnee van hun burgers als die van ons.

Vooral de ontwikkeling van de particuliere consumptie is dramatisch. 'Het volume daarvan,' zo schrijft het CPB, 'is in 2013 terug op het niveau van 2001.' Oftewel, wij zijn de welvaartswinsten die we sinds de introductie van de euro hebben geboekt - eerder door het CPB geraamd op een werkweek per jaar - door vier jaar falend Europees beleid weer kwijtgeraakt. Laat Wilders het niet horen!

Een normaal mens gaat dan twijfelen. Dat doet de directeur van het CPB, Coen Teulings, dan ook: misschien de begrotingsteugels wat laten vieren. Zo niet onze minister van Financiën. Dijsselbloem kondigde gisteren in Het Financieele Dagblad aan 'unverfroren' vast te zullen houden aan Europese afspraken, zei zich verbaasd (diplomatenspeak voor geërgerd) te hebben over de zorgen van Teulings en zei vier jaar lang de oren te zullen sluiten voor de kiezer.

Terwijl u sociaaleconomisch mag kreperen voor de hersenschim van begrotingsevenwicht, houdt Dijsselbloem zich doof voor uw gekerm.

Fijne (a)sociaaldemocraat, die Jeroen.

Meer over