Dief

THEODOR HOLMAN

Duyvendak van GroenLinks heeft... nee, geen spijt over wat hij vroeger heeft gedaan, maar wel van de manier waarop hij het zelf in de publiciteit heeft gebracht. Zei hij in Nova.

Onze democratische volksvertegenwoordiger, wiens taak het is het kabinet te controleren, heeft: ingebroken bij het ministerie van Defensie en daar stukken ontvreemd (diefstal) en openbaar gemaakt (heling), ingebroken bij het ministerie van Economische Zaken, daar geheime stukken ontvreemd (diefstal) en openbaar gemaakt (heling), gelogen - in Het Parool - over zijn criminele verleden, en ook wordt hij, nu meer dan ooit, in verband gebracht met de gewelddadige terroristische groep RaRa die destijds het huis van Aad Kosto (PvdA) heeft opgeblazen vanwege diens asielbeleid. En dan laat ik zijn verleden als kraker nog buiten beschouwing. Maar je weet dus wel dat ' eigen bezit' bij Duyvendak niet telt.

Van mij mag het, maar ik begrijp GroenLinks niet, dat zich juist altijd voorstaat op politieke correct gedrag.

Als Duyvendak iets aan de krant vertelt, zal niemand hem meer geloven, want vroeger loog hij niet alleen, hij was ook inbreker, dief en heler.

Als Duyvendak iets laat lekken aan de Volkskrant, zullen we nooit zeker weten of hij dat zelf heeft achterovergedrukt of dat hij dat heeft gekregen van zijn vriendjes.

Daarnaast lijken al deze activiteiten van Duyvendak misschien in bepaalde kringen heldhaftig, maar dat is hij niet, want hij wachtte met bekennen van deze ' politieke daden' totdat ze verjaard waren.

Kan Femke Halsema, die ik hoog heb zitten, mij uitleggen waarom zij zo iemand in de Kamer wil hebben: iemand die inbreekt, steelt, heelt, liegt, laf is, niet zegt dat hij spijt heeft, maar het wel dom van zichzelf vindt dat hij zijn bekentenissen zelf in de publiciteit heeft gebracht. Kan zij ook uitleggen waarom ik op zo iemand moet stemmen?

En Duyvendak begrijp ik ook niet. Denkt hij er echt mee weg te komen, met al die criminele acties die hij ' vroeger' heeft gepleegd? Hoezo vroeger? Over tien jaar bekent hij misschien wat hij vandaag aan criminele politiek bedrijft.

Ik snap GroenLinks niet.

null Beeld
Meer over