Column

'De maker is nota bene een Belg. Hij zal branden in de hel'

Theodor Holman

Hierbij roepen wij iedereen op vanmiddag te demonstreren. Wij zijn namelijk vernederd en respectloos behandeld en allen die het portret van Hare Majesteit de Koningin - Zij wordt door ons allen geëerd- in het Stedelijk Museum hebben gezien, zullen het met ons eens zijn.

Wij monarchisten zijn tot in het diepst van ons wezen geraakt. Dit doet ons pijn. Jaren zijn wij door criminelen als criminelen behandeld en zij blijven onze diepgevoelde overtuigingen kwetsen en neerhalen.

Wij verzoeken onze broeders dan ook hiermede te stoppen, omdat wij anders niet voor de rechtvaardige gevolgen kunnen instaan. Want iedere monarchist wordt door het afzichtelijke en hatelijke portret gekrenkt en als de maker daarvan niet ondubbelzinnig wordt gestraft en het schilderij niet onmiddellijk aan het oog wordt onttrokken, zal het de leiding aan mogelijkheden ontberen maatschappelijke uitingen van verontrusting in geordende banen te leiden, wat jammer zou zijn van de nieuwe witte aanbouw!

De maker is nota bene een Belg. Hij zal branden in de hel. Zijn zogenaamde kunst is als een wond waaruit het bloed van de haat gutst, dat alleen te stelpen valt als men desnoods met grove middelen tot het inzicht komt dat een heel volk niet naar het pijpen zal dansen van een kunstenaar en van de regering die hem deze opdracht heeft gegeven!

Wij willen vrede en wij zijn barmhartig. Maar indien wij niet met respect worden behandeld en keer op keer de trap van de hiel moeten ondergaan en de modder van de haat moeten slikken, rest ons niets anders dan onze vijand te laten voelen wat het betekent om zo veel pijn te lijden en zo vernederd te worden.

Daarom: demonstreert! Wij, monarchisten, hebben al contact gezocht met de voorzitter van het Europees Parlement, de heer Schulz, en hij is het volledig met ons eens dat het portret in het Stedelijk van Hare Majesteit - Zij wordt door ons allen geëerd - onmiddellijk van de muur gehaald en verbrand dient te worden, omdat het een belediging is van de kunst, de monarchie en de monarchisten!

De heer Schulz heeft het portret in de krachtigste bewoordingen veroordeeld en hij meent ook dat folders, foto's en catalogi waarop dit portret te zien is, moeten worden vernietigd.

Wij zijn tot in het diepst van ons wezen geraakt

Meer over