De Jager botst met Kamer over houdbaarheid accountants

Minister Jan Kees de Jager (Financiën) en een meerderheid in de Tweede Kamer blijven verschillen van mening over de vraag of een accountant niet langer dan 8 jaar de boekhouding mag controleren bij een financiële onderneming of beursgenoteerd bedrijf.

ANP/Redactie
Minister Jan Kees de Jager. © ANP Beeld
Minister Jan Kees de Jager. © ANP

Dinsdagavond bleek tijdens een debat in de Kamer dat ondanks grote bezwaren van De Jager een meerderheid van PVV, PvdA, SP en GroenLinks volhardt in de eis om accountants na 8 jaar te laten rouleren. Op die manier kunnen volgens de partijen nieuwe accountants weer met een frisse blik naar de boekhouding kijken en zullen bedrijven en banken kritischer gevolgd worden.

Aanvankelijk wilde de PVV rouleren na zes jaar, maar het Kamerlid Roland van Vliet toonde zich dinsdagavond bereid die termijn op te rekken naar 8. Daarnaast mag een accountant wat hem betreft na twee jaar weer bij de betrokken onderneming aankloppen.

Lagere kwaliteit
De Jager is echter tegen de verplichte roulatie. Hij vreest een lagere kwaliteit van de controle en hogere kosten voor de bedrijven. Daarnaast zijn er Europese regels in aantocht en zouden die kunnen afwijken van die in ons land. De Jager erkent wel het belang van onafhankelijkheid bij de accountant en ziet om die reden meer in een regelmatige aanbesteding van het controlewerk. De bestaande accountant kan wat hem betreft dan gewoon meedingen naar de opdracht. De Autoriteit Financiële Markten kan vervolgens toezicht houden op een lijst met verboden werkzaamheden voor accountants.

Een PvdA-voorstel om te voorkomen dat de accountant van een bedrijf niet ook nog advieswerk mag doen bij dezelfde onderneming haalt wellicht ook een meerderheid. Daarop zit De Jager evenmin te wachten. Hij wil bepaalde adviezen, zoals bijvoorbeeld over de wijze van boekhouden, door de eigen accountant van een bedrijf gewoon toestaan.

De Kamer stemt volgende week over de voorstellen.

Meer over