PlusDe kiezer

De Amsterdamse kiezer: Zorgen over Wilders en de VVD

In het zicht van de verkiezingen laat Het Parool Amsterdamse kiezers aan het woord. Hun standplaats: De Baarsjes. Arnie Schuil maakt zich zorgen om Trump en Wilders.

Michiel Couzy
Arnie Schuil: 'Waarom verenigen politici zich niet vaker in grote partijen, dan kunnen ze toch meer invloed uitoefenen?' Beeld Charlotte Odijk
Arnie Schuil: 'Waarom verenigen politici zich niet vaker in grote partijen, dan kunnen ze toch meer invloed uitoefenen?'Beeld Charlotte Odijk

Arnie Schuil (56), directeur van de Corantijnschool in De Baarsjes, werkt al meer dan 25 jaar in het onderwijs, in Almere en Amsterdam. Geen wonder dat ze de politiek volgt met een docentenbril op: welke partijen hebben het goed voor met scholen en welke niet?

"Maar ik let ook op andere onderwerpen," zegt ze. "Ik volg natuurlijk de lokale politiek, want daar heb ik als schooldirecteur het meeste mee te maken. De landelijke politiek volg ik in grote lijnen. Ik kijk vaak Nieuwsuur en zal straks zeker de debatten volgen."

Schuil is geboren in Amsterdam, groeide op in Friesland, maar keerde uiteindelijk terug naar de stad om hier te werken. Ze is al vijf jaar directeur van de Corantijn, die, gemengd als hij is, een afspiegeling is van de buurt.

'Eten ze wel halal?'
Ze maakt zich zorgen over de opmars van Geert Wilders en de winst van Donald Trump in Amerika. "Die bedrijven alleen maar populisme. Toen de PVV won in Almere, schaamde ik mij kapot. En dat heb ik ook uitgesproken."

Wilders is een onderwerp van gesprek op het schoolplein, merkt ze. "Vooral na zijn 'minder, minder'-uitspraak. Daar hebben we ook met leerlingen over gepraat."

De Corantijn heeft veel leerlingen van Marokkaanse afkomst, al zijn de verhoudingen meer in balans na twee ouderinitiatieven, waardoor meer autochtone kinderen zich aanmeldden.

Vijf jaar geleden was de Corantijn een zwarte school met maar 129 leerlingen. Inmiddels is de menging een feit, met 275 kinderen in de klassen.

Vorige week kwam onderzoek naar buiten waaruit bleek dat onderwijzers de integratie op hun scholen mislukt achten.

Volgens Schuil spelen de problemen vooral tussen de ouders: mogen de kinderen bij elkaar spelen, krijgen ze dan niet te veel snoep, eten ze wel halal? Kinderen kijken niet naar kleur of afkomst.

Arnie Schuil kijkt met enige verontrusting naar de ruk die de VVD onder politiek leider Mark Rutte maakt richting PVV. "Ik vind het eng als mensen die eigenlijk gematigd moeten zijn, overstag gaan om aan de macht te kunnen komen. Ik moet nog maar zien of de VVD echt niet met de PVV gaat regeren."

Jan Terlouw
Ook de versplintering is reden tot zorg. "Dat doet de politiek geen goed. Al die partijen, al die mensen, zijn die echt nodig? Waarom verenigen politici zich niet vaker in grote partijen, dan kunnen ze toch meer invloed uitoefenen?"

Schuil gaat altijd stemmen en meestal D66. "De eerste keer dat ik D66 stemde, was vanwege Jan Terlouw. Ik ben zo trouw als een hond. D66 is toch een onderwijspartij."

Haar ervaringen met D66 in de stad zijn goed. Het huidige college van D66, VVD en SP biedt scholen de mogelijkheid zelf te bepalen waarvoor ze geld willen krijgen, en dat bevalt haar.

Of ze in op 15 maart weer D66 stemt, is nog geen uitgemaakte zaak, zegt Schuil. "Ik ben nog denkende."

Zie ook: Politicoloog Fennema: 'Wilders is een labiele figuur, net als Trump' [+]

Meer over