Dader kan, bij opzet, tot vijftien jaar cel krijgen

AMSTERDAM - Juridisch gezien is het van groot belang of in de zaak van de aangereden Ikeaverkeersregelaar sprake is van opzet, zoals justitie nu stelt.

Als kan worden bewezen dat de bestuurder van de Mini Cooper de verkeersregelaar opzettelijk heeft aangereden, kan hij worden veroordeeld voor doodslag, waarop een strafmaximum van vijftien jaar staat.

De automobilist moet daarvoor in elk geval bewust de aanmerkelijke kans hebben aanvaard dat de verkeersregelaar door zijn handelen kon komen te overlijden. Hij moet, met andere woorden, het risico voor lief hebben genomen dat de man door zijn actie zodanig gewond kon raken dat hij zou sterven.

Weliswaar maakt het iets uit of hij heel hard of minder hard heeft gereden, maar over het algemeen wordt aangenomen dat sprake is van het aanvaarden van die aanmerkelijke kans op het moment dat er met een auto op iemand wordt ingereden. Het is namelijk een feit van algemene bekendheid dat het op iemand inrijden zo gevaarlijk is, dat het de dood tot gevolg kan hebben.

Maar theoretisch bestaat de mogelijkheid ook dat de bestuurder kan hard maken dat hij de verkeersregelaar niet wilde doden - dat er geen opzet was op de dood. De omstandigheden zouden dat dan moeten aantonen.

Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan een situatie waarbij de bestuurder stapvoets reed, en hij de verkeersregelaar zachtjes heeft aangetikt bij het wegrijden. Zou de man ongelukkig zijn gevallen, dan zou de automobilist kunnen aanvoeren dat hij die val niet had kunnen voorzien en dat daarmee geen sprake was van opzet op de dood.

In zo'n geval, waarbij de bestuurder het slachtoffer bewust heeft geraakt en daarmee de kans op enig letsel heeft aanvaard, zou sprake kunnen zijn van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel met de dood tot gevolg, of van de minst zware kwalificatie, mishandeling met de dood tot gevolg. Op deze misdrijven staat een lagere maximumstraf dan op doodslag.

Als er helemaal geen opzet in het spel was, omdat hij de man bijvoorbeeld niet heeft gezien, kan sprake zijn van dood door schuld.

Germaine C. die in 2005 een tasjesdief doodreed, werd eveneens verdacht van doodslag. Volgens het OM had zij kunnen weten dat de tasjesdief door haar handelen zou komen te overlijden. De rechters oordeelden echter dat zij die opzet niet had. Zij veroordeelden haar voor 'zeer onvoorzichtig rijgedrag, met de dood tot gevolg' - dood door schuld. Zij kreeg een taakstraf van 180 uur. (HET PAROOL)

Meer over