D66 wil zonnepanelen op braakliggend terrein

In de haven, maar ook langs snelwegen en het spoor zou braakliggend terrein gebruikt moeten worden voor de zonnepanelen van Amsterdammers.

Bart van Zoelen
null Beeld anp
Beeld anp

Binnen woonbuurten is maar weinig ruimte voor zonnepanelen, redeneren D66-raadsleden Marijn Bosman en Bart Vink. Veel Amsterdammers delen hun daken met hun boven- en benedenburen. En door de groei van de stad is terrein dat minstens vijftien jaar braakligt zeldzaam.

Vandaar hun suggestie dat zonnepanelen van Amsterdammers een plek kunnen krijgen in uitgestrekte zonneweides op haventerrein of in het talud van snel- en spoorwegen. Van het stadsbestuur willen ze weten welke belemmeringen daarbij opdoemen.

D66 verwijst daarbij naar het Havenbedrijf dat dit jaar op eigen daken en dat van afvalverwerker Paro 11.500 zonnepanelen legt. De haven wil tot 2020 nog eens vijf keer zoveel zonnepanelen plaatsen bij bedrijven. Als het aan Bosman ligt, wordt daarbij ook ruimte gegeven aan Amsterdammers die investeren in zonnepanelen of daar hun stroom willen afnemen.

Vooral de spoortaluds tussen de stations Zuid, RAI en Bijlmer Arena lijken D66 geschikt. De partij wijst erop dat langs de A9 bij Amstelveen al geluidsschermen staan met daarbovenop zonnepanelen. Rijkswaterstaat experimenteert de komende jaren langs de A50 met een nieuw geluidsscherm waarin zonnepanelen zijn verwerkt. Eerder werd al een geslaagde proef gedaan langs de ringweg rond Den Bosch.

Meer over