CPB: stel uitbreiding windmolenpark uit

De plannen om meer windmolens op land te plaatsen, kunnen het beste 5 jaar worden uitgesteld. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) maandag dat op verzoek van het kabinet naar de financiële gevolgen van de voornemens keek.

redactie
null Beeld anp
Beeld anp

Volgens het CPB is uitstel van de operatie om 3500 megawatt aan windenergie op land te realiseren het beste nu er tijdens de economische crisis weinig vraag is naar energie. Er is overcapaciteit en de prijzen zijn zo laag dat elke uitbreiding van de productie verliesgevend is, aldus het planbureau dat aangeeft dat de elektriciteitsprijzen weer zullen gaan stijgen, als de economie weer aantrekt.

Staatskas
Uitstel van de plannen is volgens het CPB bovendien gunstig voor de staatskas, omdat er minder subsidies verstrekt hoeven worden. Nadeel is wel dat het voor Nederland lastiger wordt om de afspraken na te komen dat in 2020 van alle energie 16 procent duurzaam wordt opgewekt en de uitstoot van het broeikasgas CO2 met 20 procent moet zijn verminderd. Het uitstel zou kunnen leiden tot boetes van de Europese Unie, maar op de doelen op het gebied van onder meer milieu en klimaat heeft het weinig effect, aldus het CPB.

Tweede Kamer
Het pleidooi riep reacties op. 'De boekhouders van het CPB kijken alleen naar geld en niet naar de economie die we nodig hebben in de toekomst,' meent Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks). Zij wil dat het kabinet zowel de financiële crisis als de duurzaamheidscrisis oplost. Jan Vos (PvdA) reageert cynisch. 'Het CPB adviseert om voorlopig maar geen windmolens te plaatsen, laten we maar lekker doorgaan met CO2 uitstoten, veel goedkoper. Nee dus.'

Carla Dik-Faber (ChristenUnie) is verbaasd. 'Het CPB wil uitstel wind op land. En intussen kolencentrales op subsidie laten draaien? Forget it!,' meldde zij op Twitter. Reinette Klever (PVV) ziet het kabinet liever nog een stapje verder gaan. 'Het CPB wil uitstel windmolens op land voor 5 jaar, de PVV wil afstel want onbetaalbaar: duurzaam is duur.'

Natuur en Milieu vindt het een 'een rare redenering' van het CPB: 'De vraag naar duurzame energie zal in de toekomst alleen maar toenemen. Elke dag dat we de productie uitstellen is daarmee een verloren dag.'

Meer over