Controle op dumpen Marokkaanse vrouwen en kinderen

De gemeente Amsterdam gaat leerplichtambtenaren inzetten om het te kunnen signaleren wanneer Marokkaanse vrouwen en kinderen in het land van herkomst door hun man of vader zijn gedumpt.

Lodewijk Asscher. © Jean-Pierre Jans Beeld
Lodewijk Asscher. © Jean-Pierre Jans

Wethouder Lodewijk Asscher heeft Bureau Leerplicht opdracht gegeven meer aandacht te besteden aan mogelijk gedwongen achterlating van vrouwen en kinderen. Medewerkers gaan aanvullend onderzoek doen als ze hiervoor signalen krijgen.

Dit schrijft het stadsbestuur in antwoord op vragen van GroenLinksraadslid Fenna Ulichki, naar aanleiding van publicaties in Het Parool.

Jaarlijks worden minstens tachtig vrouwen en ruim honderd kinderen in Marokko tegen hun wil achtergelaten, zonder paspoort of geldige verblijfspapieren om weer mee terug te kunnen keren naar Nederland. De mannen kunnen hen probleemloos laten verwijderen uit de gemeentelijke basisadministratie van Amsterdam.

Om beter zicht te krijgen op het fenomeen zal Bureau Leerplicht in actie komen als scholen signaleren dat leerlingen na een vakantie niet meer verschijnen. Dat geldt ook wanneer bij een gepland gesprek de ouders niet komen opdagen of alleen de vader verschijnt en contact met de moeder of de kinderen onmogelijk is. Bij een vermoeden van gedwongen achterlating zal de leerplichtambtenaar de politie of jeugdzorg inschakelen. (Bas Soetenhorst)

Foto Jean-Pierre Jans
Jeanpierrejans.nl

Meer over