Cohen

THEODOR HOLMAN

Maandag stond van Job Cohen een ingezonden brief in Het Parool die ook tegen mij gericht was. Cohen stelt eerst dat hij een 'genuanceerd' betoog heeft gehouden in de gemeenteraad ('applaus voor jezelf'). Vervolgens luidt zijn verwijt dat niet zijn gehele betoog in de kritiek is meegenomen, maar slechts de samenvatting die in de koppen van de krant terecht is gekomen. Cohen impliceert dat die koppen en die samenvatting bezijden de waarheid zouden zijn. Voor het gemak vat hij daarom de kern van zijn betoog nog eens samen: "Burgerlijke ongehoorzaamheid is nooit gewettigd; wie toch ongehoorzaam is, moet zich verantwoorden voor de rechter.'' Cohen besluit zijn brief met: "Ik houd me liever bij de nuance.''

Dat is precies wat ik Cohen verwijt: hij nuanceert niet.

Cohen somt de criteria op voor burgerlijke ongehoorzaamheid zoals ze in het proefschrift van Kees Schuyt staan, maar verzuimt te melden dat Schuyt ook betoogt dat wie burgerlijk ongehoorzaam is, zoals Maarten van Poelgeest, ook direct de verantwoordelijkheid moet nemen en niet dertig jaar later in Nova. Ik noem dat niet genuanceerd.

De VVD-vragen over Van Poelgeest beantwoordt hij ook niet genuanceerd. Dat hoeft ook niet, maar dan moet hij zich niet op de borst kloppen dat hij zo genuanceerd is.
Een voorbeeld: "Wanneer ik na deze algemene inleiding mij concentreer op de interpellatieaanvraag van de VVD, dan constateer ik een discrepantie tussen de letterlijke citaten van de heer Van Poelgeest in Nova en de vragen die de VVD naar aanleiding daarvan stelt. Nergens in het programma zegt de heer Van Poelgeest dat het toegestaan is in te breken in het gemeentehuis zolang de actievoerders zich kenbaar maken. Wethouder Van Poelgeest vindt dat ook niet - waarmee de eerste vraag beantwoord is.''

Anders gesteld: "Zo is het niet gezegd, daarmee vervalt uw vraag.'' Prima - maar niet genuanceerd.

Je kunt trouwens wel degelijk de conclusie trekken dat Cohen het begrip burgerlijke ongehoorzaamheid wilde verruimen. En dat is ook niet in overeenstemming met de theorie van Schuyt.

null Beeld
Meer over