Centrum kan aantal aanvragen niet aan

AMSTERDAM - Stadsdeel Centrum verstrekt soms bouwvergunningen zonder dat ze ambtelijk zijn behandeld. Het slaagt er dan niet in binnen de wettelijke termijn na de aanvraag tot een besluit te komen, waarna de vergunning volgens de Woningwet automatisch moet worden verstrekt.De deelraad bespreekt de problemen binnenkort op initiatief van de SP. In een aantal gevallen koos het stadsdeel uit praktische overwegingen voor het laten lopen van de termijnen. Het stadsdeelbestuur wijt het probleem aan de toename van bouwaanvragen en aan personeelsproblemen.

Uit Stadsdeelnieuws, het blad van het stadsdeel, blijkt bijvoorbeeld dat in december een beperkte bouwvergunning voor de Keizersgracht 580-582 'van rechtswege', zonder besluit door het bestuur, is afgegeven. Het ging om het vervangen van kozijnen.

Iets dergelijks gebeurde ook in geval van een bouwvergunning die op 15 mei 2006 werd verstrekt voor een pand aan de Nieuwendijk 222. Het stadsdeel maakte er anderhalf jaar later melding van in het blad. Het gaat hier om 'lichte' bouwvergunningen waarvoor de aanvraag binnen drie maanden behandeld moeten zijn. Voor ingrijpender verbouwingen geldt een termijn van zes maanden.

Soms schaadt het stadsdeel de belangen van een burger door zo'n bouwvergunning niet op tijd te behandelen. Een voorbeeld is een pand aan de Achtergracht 101. De eigenaar heeft een geschil met een huurder, die zich tegen de verbouwing verzet. Niettemin verleende het stadsdeel een bouwvergunning, nadat de eigenaar ambtenaren na drie maanden een brief met stempel van ontvangst kon laten zien waaruit bleek dat de aanvraag drie maanden eerder had plaatsgevonden. Het stadsdeel kan de termijn één keer verlengen.

Ook voor de bouw van een deel van het theater van Joop van den Ende aan de Marnixstraat werd van rechtswege een bouwvergunning verstrekt voor het pand aan de Leidsekade 91. Hierdoor viel protest van bewoners die hun huis niet wilden verlaten in het water.

Marnix Bruggeman, fractieleider van de SP: ''Het lijkt er op dat eigenaren van panden een bouwvergunning kunnen krijgen zonder dat ook maar één ambtenaar er zijn adem over heeft laten gaan.''

''De termijn voor het behandelen van vergunningen werd bij wet vastgelegd, zodat aanvragers niet aan het lijntje gehouden worden. De keerzijde is dat de bouwvergunning zonder toetsing wordt verstrekt.

Ook Dingeman Coumou (GroenLinks) is bezorgd: ''Ik heb de vorige periode al eens gevraagd hoe lang het duurt voor een vergunning wordt afgegeven. Dat bleek mee te vallen. Maar de excessen zijn kwalijk. ''

Volgens Coumou worden soms monumenten afgebroken omdat bouwvergunningen niet op tijd zijn behandeld. Dat is bijna gebeurd bij Bloemstraat 34. Een projectontwikkelaar kreeg een sloopvergunning, terwijl het een zogeheten orde-2-pand was, een pand dat monumentale waarde voor het stadsgezicht had. ''We hebben het ternauwernood sloop tegen kunnen houden. Bloemstraat 34 is nu een prachtig monument en staat op de monumentenlijst.''

undefined

Meer over