'Cao's moeten vrijer worden'

DEN HAAG - Werkgevers overwegen alle 'toeters en bellen' als vakantiegeld en eindejaarsuitkeringen in de cao's te vervangen door één bedrag bovenop het kale loon. Dat kan de werknemer dan naar eigen inzicht besteden, bijvoorbeeld voor extra verlof.

Volgens de werkgevers gaat het niet om een bezuiniging, maar om 'kapitalisatie' van bijvoorbeeld vakantiegeld, bovenwettelijke verlofdagen, eindejaarsuitkering en andere regelingen die in de loop van de jaren in cao's zijn geslopen. Vooral jongere werknemers, maar ook de bedrijven zelf, ervaren die regelingen als onnodig betuttelend.

Dat zegt Hans van der Steen, directeur sociale zaken bij werkgeversorganisatie AWVN, in een gesprek met deze krant over de flexibilisering van de arbeidsmarkt, waarover het kabinet in september knopen wil doorhakken. AWVN is de aan VNO-NCW gelieerde club en betrokken bij het merendeel van de zevenhonderd in Nederland geldende cao's.

De werkgever is niet de pleegvader van de werknemer, stelt Van der Steen. ''Ooit is besloten dat de baas in mei vakantiegeld uitkeert, zodat de werknemer in de zomer op vakantie kan. Dat kunnen mensen best zelf regelen.'' Datzelfde geldt volgens hem voor seniorendagen en andere bovenwettelijke verlofregelingen. ''Laat mensen zelf maar bepalen wanneer ze extra vrij willen zijn.''

Henk van der Kolk, voorzitter van Bondgenoten, de grootste FNV-bond, reageert enigszins sceptisch. ''Wij willen best een 'verlofkoffer' scheppen, waarbinnen alle verlofregelingen bij elkaar worden geveegd. Maar toen wij daar een paar jaar geleden over begonnen, waren de werkgevers niet erg te porren.'' Van der Kolk kan zich voorstellen dat cao's worden 'opgeschoond'. ''Maar sommige zaken, bijvoorbeeld op gebied van scholing, moet je collectief regelen. Anders zien werkgevers óók door de bomen het bos niet meer.''

Van der Steen is niet bang dat werknemers onvoldoende in staat zijn eigen keuzes te maken ter vervanging van regelingen die nu in cao's zijn opgenomen. Hij bespeurt een toenemende voorkeur voor 'maatwerk en keuzevrijheid'. ''Dit lijkt me bij uitstek iets waar de vakbeweging de leden kan adviseren.'' (JAMES MCGONIGAL)

Meer over