Burger: agent soms grof

AMSTERDAM - De Commissie voor Politieklachten Amsterdam-Amstelland heeft in 2007 547 klachten gekregen. Dat waren er enkele minder dan in het voorgaande jaar, maar er werden er meer gegrond verklaard. Bij de klachten is het aantal onderdelen waarover geklaagd werd toegenomen.

Bijvoorbeeld van mensen die het niet alleen niet eens waren met hun aanhouding maar ook klaagden dat ze daarbij in de boeien zijn geslagen en te lang op het bureau moesten blijven.

Het aantal klachten dat de commissie gegrond verklaarde, steeg van zestien procent in 2006 naar 22 procent in 2007. De commissie meende dat veertig klachten over politieoptreden niet in behandeling hoefden te worden genomen.

Vaak ging het daarbij om bekeuringen die bij de rechter kunnen worden aangevochten. Iets minder dan de helft van de klachten kon worden opgelost door bemiddeling.

Volgens voorzitter Niels van Manen gingen de meeste klachten over de bejegening door de politie (21 procent). Daarna volgen de klachten over het afhandelen of weigeren van een aangifte (8). Van Manen: ''Bijvoorbeeld iemand die zich gediscrimineerd voelt maar wiens aangifte geweigerd is.''

Op drie staan klachten over de aanhouding en het overbrengen naar het bureau (ook 8 procent). Daarna volgen klachten over verbaliseren (7), disproportioneel optreden (7), onvoldoende dienstverlening (5), en het niet optreden (5).

Het is volgens commissievoorzitter Van Manen onduidelijk of het korps het beter of slechter doet dan ander korpsen in het land. ''Amsterdam-Amstelland valt met geen enkel ander gebied in Nederland te vergelijken gezien de samenstelling van de bevolking het toerisme en daarmee de vele buitenlanders die de stad bezoeken.''

Volgens voorzitter Niels van Manen gingen de meeste klachten over de bejegening door de politie. Foto ANP/Evert Elzinga Beeld
Volgens voorzitter Niels van Manen gingen de meeste klachten over de bejegening door de politie. Foto ANP/Evert Elzinga
Meer over