Bond heeft spijt van actie tegen vloeken op Twitter

null Beeld

VEENENDAAL - De actie van de Bond tegen het vloeken om twitteraars op een positieve manier aan te spreken op hun taalgebruik was geen succes. Dat zegt Hans Alderliesten van de bond. ''We hebben ons vergist in de actie en moeten ervan leren.''

De Bond tegen het vloeken heeft sinds november een twitteraccount. Alderliesten bedacht de actie en vroeg twitteraars te stoppen met vloeken in hun tweets. ''Een storm van protest was het gevolg. Hoewel je op internet alles kunt zeggen wat je denkt, kun je daar internetgebruikers niet publiekelijk op aanspreken'', constateert hij in de deze week verschenen nieuwsbrief. Naar aanleiding van de commotie heeft de bond besloten mensen op Twitter niet meer direct op hun vloekgedrag aan te spreken.

Volgens Alderliesten is de drempel om op internet laag als het gaat om grof taalgebruik. ''Je hoeft er weinig moeite voor te doen, alleen maar plaatsnemen achter het scherm en vervolgens anoniem een mening typen.'' Daardoor werkte de actie averechts en kreeg bond veel verwensingen te lezen. ''De Bond tegen het vloeken is dan een gemakkelijk doelwit. Toch is het van essentieel belang om in contact te komen met nieuwe doelgroepen, zoals jongeren. De bond wil aansluiting zoeken: daar zijn, waar zij ook zijn. Daarom hebben we een hyvespagina en een twitterpagina.'' Volgens hem is de actie uniek in zijn soort. ''Nooit eerder werden twitteraars benaderd met de vraag hun gedrag te veranderen.''

De Bond tegen het vloeken wil inspelen op multimediale ontwikkelingen en denkt na hoe dat dit moet gebeuren. ''In elk geval willen we met onze activiteiten laten zien dat de nieuwe media ertoe doen er toe en wij die serieus nemen.'' (GPD)

Meer over