Update

Bisschoppen bespreken boze brief Eijk

UTRECHT - De uitgelekte, vertrouwelijke brief van aartsbisschop Wim Eijk waarin hij bisschop Gerard de Korte van het bisdom Leeuwarden-Groningen flink bekritiseert, is tijdens de Nederlandse bisschoppenconferentie dinsdag in Zeist ''constructief'' en ''openhartig'' besproken. Dat heeft een woordvoerder van de Nederlandse bisschoppenconferentie dinsdag laten weten.

Aartsbisschop Wim Eijk. Foto ANP Beeld
Aartsbisschop Wim Eijk. Foto ANP

De bisschoppen zullen het gesprek in ''collegialiteit'' afronden. In de vertrouwelijke brief aan alle bisschoppen en de pauselijke nuntius krijgt De Korte er flink van langs van Eijk en diens hulpbisschoppen Herman Woorts en Ted Hoogenboom omdat hij zich publiekelijk heeft uitgesproken over de 'liederenkwestie'. De brief zorgde voor veel onrust in katholieke kring.

Twee bisschoppelijke censoren bepaalden eerder dat minstens zeventien liederen niet meer in de eredienst mogen worden gezongen. De Korte zei daarop in Trouw dat een landelijke commissie dat moet bepalen omdat een bisschoppelijke censor helemaal niet bij machte is te beslissen of een bepaald kerklied in de Rooms-Katholieke Kerk mag worden gezongen. ''Volstrekt onaanvaardbaar'', schreven de bisschoppen daarop in de uitgelekte brief.

Ook noemden de drie Utrechtse bisschoppen het ''stuitend'' en ''laakbaar'' dat De Korte zich openlijk in negatieve zin heeft uitgelaten over werkzaamheden van censoren.

De liederenkwestie was echter niet het enige wat De Korte op kritiek kwam te staan. Volgens de bisschoppen heeft De Korte verzuimd de juiste informatie in te winnen en gedraagt hij zich als een partijleider die de bisschoppenconferentie als een parlement ziet. Als bisschop De Korte het niet eens is, mag hij dat volgens de bisschoppen niet via de media uitspelen. Verder schrijven ze dat ze de publieke uitlatingen van de bisschop ''verontrustend'' vinden, omdat het ''niet de eerste keer is''.

De felle toon van de brief wekte verbazing in katholieke kring. ''Het lijkt echt een actie om De Korte te beschadigen bij de pauselijke nuntius'', aldus kerkhistoricus Peter Nissen in de Volkskrant. Dagblad Trouw schreef dinsdag over een 'dolkstootbrief'.

Aartsbisschop Eijk was door een verblijf in het buitenland niet aanwezig bij de vergadering van de bisschoppen in Zeist. (ANP)

Meer over