Plus

Bij OLVG Oost leren ze van andermans prestaties

Van fouten kun je leren, maar van uitmuntende prestaties ook. Het OLVG is begonnen om ze in kaart te brengen: 'Nee, dat is niet suf.'

Malika Sevil
OLVG Oost Beeld Eva Plevier
OLVG OostBeeld Eva Plevier

Nee, het OLVG is niet begonnen met de Werk­nemer van de Week. En nee, het is niet de bedoeling dat alle verpleegkundigen elkaar een aai over de bol geven. Nee, de neuroloog ontvangt niet dagelijks een geforceerd complimentje in de inbox.

"En nee, het is niet suf, maar ik heb wel wat uit te leggen." SEH-arts (spoedeisende hulp) ­Mariska Zwartsenburg is een project begonnen op haar afdeling in OLVG Oost waarbij werk­nemers het kunnen melden als ze een collega iets opvallend goeds zien doen: Learning from Excellence.

Echte koffie
Dat gaat veel verder dan een aanmoediging om aardig voor je collega's te zijn, zegt Zwartsenburg. Om te beginnen dat je van uitmuntende prestaties iets kunt opsteken. "De nadruk in de zorg ligt heel sterk op alles wat er fout gaat. En alles wat beter moet. Fouten vormen de belangrijkste bron waar we van proberen te leren. Als er een calamiteit is, dan gaan we uitzoeken hoe dat heeft kunnen gebeuren."

"Dat is heel belangrijk. Maar alleen kijken naar wat er allemaal misgaat, is eenzijdig. Schenk ook aandacht aan wat heel goed gaat. Als we dat bestuderen, kan dat weer leiden tot aanpassingen en oplossingen. Bovendien verbetert het de moraal van de zorgmedewerkers die onder zo veel druk staan."

Dus liggen er sinds augustus formulieren op verschillende plekken van de spoedeisende hulp in OLVG Oost. Digitaal melden kan ook. Het OLVG werkt hierin samen met het Isala ziekenhuis in Zwolle en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Daar loopt het project ook.

Tegelijkertijd wordt onderzocht wat het ­effect is bij de werknemers. "Uit onderzoek ­weten we dat na positieve feedback de kans ­groter is dat iemand het weer zo gaat doen."

Koffie
Inmiddels zijn er in het OLVG ruim zestig ­gevallen van een uitmuntende prestatie ­gemeld. Dit varieert van een baliemedewerker die op een avond haar eigen koffieapparaat mee van huis heeft genomen en dat, al pruttelend, installeert voor de nachtploeg. Bam: drie meldingen.

'Echte koffie tijdens de nachtdienst is een geluksmoment en helpt een mens de nacht door,' staat op het briefje gekrabbeld. Wat het ziekenhuis daarvan kan leren? Dat een mens in de nachtdienst fatsoenlijke koffie erg kan waarderen. "Niets ten nadele van de automaat."

Een ander voorbeeld: het aanleggen van drukverband. Een verpleegkundige zag een nieuwe collega een andere methode gebruiken. Het verband zat veel steviger en dus comfortabeler voor de patiënt. De verpleegkundige meldde dat. Het werd in het team besproken. Gevolg: iedereen doet het nu op de 'nieuwe' ­manier.

Sigaret uit eigen pakje
Dat de teamleider van de verpleegkundigen meteen naar de afdeling kwam na een gewelds­incidenten met een patiënt, werd zeer gewaardeerd. "Dat bespreken we vervolgens: misschien moet er bij geweldsincidenten altijd snel iemand van de teamleiding komen."

En een beveiliger wordt op een briefje genoemd, omdat hij een verwarde en onrustige patiënt mee naar buiten nam en hem daar wist te kalmeren met een frisse neus, een goed gesprek en een sigaret uit zijn eigen pakje. Een melding is er ook over de chauffeur van de huisartsenpost die in vliegende vaart achter een Italiaanse toerist, behandeld voor een ernstige pinda-allergie, is aangereden, omdat hij zijn epipen (levensreddend bij een allergische reactie) was vergeten.

Maar er is in zo'n geval toch altijd wel iemand te porren om te helpen? "Wij kunnen niet weg van de spoedeisende hulp. Het wordt nu duidelijk dat we eigenlijk, voor dit soort gevallen, geen oplossing hebben. In het uiterste geval kunnen we de politie bellen. Maar als je weet dat daar een knelpunt zit, dan kan je daar over ­nadenken.'"

"Learning from Excellence is dus om van te ­leren. Lang niet elke opsteker zal leiden tot een aangepast protocol, maar in dat geval rest de bijvangst: een compliment voor een medewerker die zich drie slagen in de rondte werkt. "En dat is weer goed voor de collegialiteit en de sfeer."

Mariska Zwartsenburg. De SEH-arts van het OLVG is de initiatiefnemer van het project ­Learning from Excellence Beeld Eva Plevier
Mariska Zwartsenburg. De SEH-arts van het OLVG is de initiatiefnemer van het project ­Learning from ExcellenceBeeld Eva Plevier
Meer over