Bewoners ADM-terrein beginnen kort geding tegen gemeente

Bewoners van het gekraakte ADM-terrein in het Westelijk Havengebied dagvaarden de gemeente Amsterdam. Een kwestie van miljoenen, zeggen ze zelf.

David van Unen en Bart van Zoelen
Een bewoner van het terrein in het Westelijk Havengebied, sinds 1997 gekraakt. Beeld anp
Een bewoner van het terrein in het Westelijk Havengebied, sinds 1997 gekraakt.Beeld anp

De krakers zeggen dat Amsterdam een verlies van honderden miljoenen euro's bespaard blijft als de gemeente vasthoudt aan het zogeheten kettingbeding dat rust op de grond. Sinds de gemeente de grond in 1970 goedkoop van de hand deed in de hoop zo de noodlijdende scheepsbouw overeind te houden, ligt een claim op de grond die bepaalt dat er alleen een scheepswerf op het terrein mag komen.

Meerwaarde
Eigenaar Chidda Vastgoed wil het ADM-terrein graag aan het bedrijf Koole BV verhuren. Toenmalige wethouder Kajsa Ollongren vond dat vorig jaar ook binnen het kettingbedding passen. Maar de ADM'ers vinden dat nadrukkelijk niet.

'Indien de gemeente Amsterdam Chidda's plannen goedkeurt dan verdwijnt de bestemmingsbeperking en stijgt het terrein 5 tot 10 keer in waarde', schrijven de krakers vrijdag in de aankondiging van hun gang naar de rechter. Chidda zou van meet af aan (de bv is sinds 1997 eigenaar) uit zijn geweest op de meerwaarde van 100 miljoen euro die dan ontstaat.

Eigenbelang
Daarom vordert de stichting ADM Leeft per kort geding dat Amsterdam de verhuur aan Koole BV op grond van het kort geding blokkeert. 'Er rest de bewoners niets anders!'

Als ingezetenen van Amsterdam hebben ook de ADM-bewoners er belang bij dat de gemeente vasthoudt aan haar claim op de grond, zo schrijven ze in de dagvaarding. Maar ze komen wel degelijk ook op voor hun eigenbelang. De beperkte uitleg van het kettingbeding loopt waarschijnlijk uit op de ontruiming van de 130 bewoners, schrijven ze, met daarbij ook gezinnen met kinderen. Ook hun belangen worden verwaarloosd door de gemeente, volgens de ADM'ers.

Herstellen en bouwen
De ADM'ers voelen zich gesterkt door hoogleraar privaatrecht Rieme-Jan Tjittes, die vorig jaar ook aangaf niets in de toekomstplannen met het terrein te zien. Ook hij wees erop dat de bedrijfsactiviteiten van Koole niet stroken met het 'herstellen en bouwen van schepen' dat het kettingbeding voorschrijft. 'Wordt van een ruimere bestemmingsmogelijkheid uitgegaan, dan profiteert Chidda daarvan ten koste van de gemeente Amsterdam,' zei Tjittes.

Verhuizing naar Noord?

De gemeente houdt rekening met de verhuizing van de bewoners van het ADM-terrein naar het terrein van de voormalige waterzuivering in Noord.

Dat bleek uit een brief die de gemeente heeft verstuurd naar omwonenden van de waterzuivering.

Dit ondanks een uitspraak van de Raad van State in februari, waarin stond dat de krakers voorlopig nog mochten blijven.

Meer over