Betere positie en melkprijs voor boeren

Boeren met melkkoeien krijgen een betere onderhandelingspositie met hun afnemers, de zuivelproducenten. Hierdoor zal naar verwachting de prijs die de melkveehouders voor hun melk krijgen, omhooggaan. Het Europees Parlement stemde vandaag in met een voorstel waarbij de positie van de melkveehouders in de zuivelketen wordt versterkt.

ANP/Redactie
© ThinkStock Beeld
© ThinkStock

De bedoeling is dat melkproducenten voordat de melk wordt geleverd contracten kunnen afsluiten, met daarin afspraken over onder meer de prijs, de te leveren hoeveelheid melk en de looptijd van het contract. Er gelden afspraken over de hoeveelheid melk waarover mag worden onderhandeld.

De nieuwe regels moeten boeren voorbereiden op het verdwijnen van het systeem van melkquota in 2015.

Meer over