Bestuur Amarantis nét niet over de schreef

Het voormalig bestuur van de inmiddels omgevallen scholengemeenschap Amarantis heeft waarschijnlijk de wet niet overtreden. Maar netjes was het handelen van de bestuurders zeker niet, concludeert de onderzoekscommissie onder leiding van oud-GroenLinks voorzitter Femke Halsema donderdag. Over één dossier kon de commissie nog geen uitsluitsel geven.

Redactie
Het hoofkantoor van Amarantis op de Zuidas Beeld ANP
Het hoofkantoor van Amarantis op de ZuidasBeeld ANP

De commissie onderzocht acht signalen van mogelijk strafbare feiten door voormalig Amarantis-bestuurders. Alleen over een betaling van ruim 2 ton bestaat nog enige onduidelijkheid dat extra onderzoek nodig heeft. Dat bedrag was betaald voor de realisatie van een project in Amsterdam Slotervaart wat er uiteindelijk nooit is gekomen. Maar Amarantis heeft wel de helft van de factuur betaald.

'Het ontbreekt de commissie aan de formele bevoegdheden om het signaal verder te kunnen onderzoeken bijvoorbeeld door de boekhouding in te zien', zo staat in het rapport, dat werd aangeboden aan minister Jet Bussemaker van Onderwijs.

Bij de andere signalen is geen sprake van een mogelijk strafbaar feit, maar de commissie vraagt zich wel af of het wenselijk gedrag is van onderwijsbestuurders. Zo is daar bestuurder Jan van Setten, die twee lease-auto's en een ov-jaarkaart had en ook aannemers waar hij voor Amarantis mee te maken had zijn huis liet opknappen. 'Niet passend bij zijn functie en verantwoordelijkheid, maar niet onrechtmatig', schrijft de commissie.

Ook is gekeken naar Leo Lenssen, die na zijn terugtreden als bestuursvoorzitter in 2004 nog jarenlang tegen hetzelfde salaris aanbleef als adviseur. De aard en omvang van de te verrichten werkzaamheden waren onduidelijk. Toch kan de commissie niet zeggen of de uitgaven (een jaarsalaris van 140.000 euro exclusief onkostenvergoeding en lease-regeling) disproportioneel zijn geweest. Strafbaar is het in elk geval niet.

Dat geldt ook voor voormalig bestuursvoorzitter Bert Molenkamp, die een pand kocht van zijn aanstaande werkgever. 'Niet verstandig, maar ook niet onrechtmatig.'

Meer over