Bedrijven: Hogere werkdruk door personeelstekort

Vier op de tien vacatures zijn dit jaar moeilijk vervulbaar, volgens werkgevers. Bedrijven vrezen nu voor een hogere werkdruk voor hun personeel.

Marloe van der Schrier
null Beeld anp
Beeld anp

Dat blijkt uit een onderzoek van het UWV onder 6700 bedrijven.

Vorig jaar zeiden werkgevers nog dat een derde (33 procent) van de vacatures moeilijk vervulbaar was. Van de bedrijven die zich zorgen maken over de invulling van vacatures dit jaar, denkt zes op de tien dat het resulteert in een hogere werkdruk voor het bestaande personeel.

Vooral in het onderwijs (85 procent) verwachten instellingen dat de werklast toeneemt, en dat de kwaliteit van hun dienstverlening daardoor zal afnemen. Bouwbedrijven verwachten dat ze in de toekomst niet meer altijd aan de vraag kunnen voldoen, aldus het rapport.

Het UWV heeft geen aanvullende vragen gesteld in de enquête wat die hogere werkdruk precies betekent voor werknemers.

Oplossingen
Onderzoeker Katinka van Brakel: ''Ik denk dat de sectoren waar een hoge werkdruk kan ontstaan, goed moeten gaan kijken naar oplossingen die voor de langere termijn houdbaar blijven. Dat kan bijvoorbeeld door werk op een andere manier in te delen en taken af te splitsen waardoor je ruimte creëert."

Denk daarbij bijvoorbeeld aan een lager opgeleide werknemer in de zorg die wat taken van een hoger opgeleide verpleegkundige kan overnemen. Maar, benadrukt Van Brakel, het is moeilijk om generieke oplossingen aan te dragen. ''Wij kunnen ideeën opperen, maar een werkgever moet bekijken wat bij zijn of haar organisatie past."

Voor 61 procent van de moeilijk vervulbare vacatures was het gebrek aan sollicitanten een van de grootste problemen. Daarnaast ontbrak regelmatig de relevante werkervaring (27 procent).

Headhunter
Voor een deel van de moeilijk vervulbare vacatures (37 procent) heeft de werkgever geen extra inspanningen gedaan.

Voor de overige 64 procent werden wel maatregelen genomen: bijvoorbeeld aanpassingen in het wervingstraject, zoals het langer of opnieuw openstellen van de vacature en zelf actief op zoek gaan naar kandidaten (32 procent).

Ook werden er headhunters- of wervingsbureaus ingeschakeld (19 procent) en uitzendbureaus gebeld (18 procent).

Sommige mensen werden nadat ze waren aangenomen, opgeleid tot een specifieke functie (22 procent) en ook werden in sommige gevallen de functie-eisen aangepast (14 procent).

Naast werkgevers, denkt Van Brakel ook dat werkzoekenden en werknemers zelf alert moeten blijven. ''Ook zij moeten kijken of hun kennis up-to-date is", zegt ze. ''Indien nodig kunnen ze ook dingen bijleren die interessant zijn om hun baan toekomstbestendiger te maken."

Lees ook: Hoe vullen we het personeelstekort op?

Meer over