Bedreigde planten en dieren in Amsterdam: van paling tot bunzing

Duiven en muizen hebben we genoeg in de stad. Maar met sommige dieren- en plantensoorten gaat het minder goed, die dreigen uit te sterven.

Redactie
null Beeld Het Parool
Beeld Het Parool

Om de zeldzame dieren- en plantensoorten in Amsterdam te vinden is een geoefend oog nodig. Stadsecoloog Geert Timmermans weet precies waar de grote keverorchis nog groeit - op begraafplaats Westgaarde - en dat de blauwe bremraap alleen nog te vinden is op de Oude Haagseweg.

Amsterdam kent ook soorten die op wereldschaal zeer zeldzaam zijn, maar het hier goed doen, bijvoorbeeld de meervleermuis. De Noordse woelmuis is te vinden in Noord maar komt buiten Nederland nergens voor. Wie de zandwolfsmelk wil zien bloeien, kan nog maar op vijf plaatsen in Nedeland te terecht, waaronder het Stenen Hoofd in Amsterdam.

In onderstaande infographic een overzicht van een aantal bedreigde soorten en waar deze nog voorkomen in de stad.

Lees ook: Op stadssafari met Arjan Postma: natuur is prachtig én natuur is overal [+]

Meer over