Update

Banen 5000 leraren staan op de tocht

Ontslag dreigt voor ruim 5000 leraren door de aangekondigde bezuinigingen in het passend onderwijs, voor kinderen met een handicap of gedragsproblemen. Dat heeft minister Marja van Bijsterveldt vandaag geschreven aan de Tweede Kamer.

ANP/Redactie
Minister Marja van Bijsterveldt. Beeld ANP
Minister Marja van Bijsterveldt.Beeld ANP

De 5000 leraren bezetten in totaal 3700 voltijdbanen die naar verwachting verdwijnen. Omdat Van Bijsterveldt denkt dat scholen de reductie deels kunnen opvangen via onder meer natuurlijk verloop, kan het cijfer ook lager uitvallen. Dan moet eerder gedacht worden aan 2500 voltijdbanen, gelijk aan 3500 mensen.

Vorige maand liet de minister al weten te onderzoeken hoeveel banen op de tocht staan. Met koepelorganisaties en vakbonden werd eerder afgesproken om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen.

De reductie van het aantal banen is lager dan door sommige partijen werd gevreesd. Zo ging de Algemene Onderwijsbond (AOb) uit van 9000 ontslagen.

Expertise
Volgens Van Bijsterveldt wordt het nu aangekondigde pakket maatregelen gesteund door de PO-raad, de VO-raad, de AOC Raad, CNV Onderwijs, AVS en CMHF. De bewindsvrouw stelt dat zoveel mogelijk expertise behouden blijft door personeel van werk naar werk te begeleiden en waar mogelijk gedwongen ontslag te voorkomen.

De maatregelen vloeien voort uit de beslissing van het kabinet om 300 miljoen euro te bezuinigen op passend onderwijs. Passend onderwijs is voor leerlingen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs die extra aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze dyslectisch zijn of aan ADHD lijden.

Steeds meer leerlingen op speciale scholen
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) groeit het aantal leerlingen dat op speciale scholen zit, gestaag. In het schooljaar 2003-2004 zaten er 54.000 leerlingen op speciale scholen, in 2010-2011 waren dat er bijna 69.000. De groei is vooral sterk in het voortgezet onderwijs. Het gaat dan vooral om leerlingen met ernstige ontwikkelingsstoornissen. Het aantal leerlingen met dit soort stoornissen dat naar speciale scholen gaat, verdubbelde bijna: van ruim 10.000 in 2003-2004 naar ruim 19.000 in 2010-2011.

Volgens het CBS is de sterke groei onder meer te wijten aan de betere diagnostische kennis van gedragsproblemen. Het is dus niet per se zo dat steeds meer kinderen gedragsproblemen krijgen, maar het wordt steeds beter mogelijk die problemen vast te stellen en onder te brengen bij een bepaalde stoornis.

Het aandeel jongens in het onderwijs aan leerlingen met ernstige ontwikkelingsstoornissen is overigens veel groter dan het aandeel meisjes: 81 procent (jongens) tegenover 19 procent (meisjes).

Meer over